Nếu bạn sắp bao gồm một cuộc phỏng vấn bằng tiếng Anh mà chúng ta không tự tin vào vốn giờ Anh của mình chút nào thì số đông mẫu câu vấn đáp tiếng anh vấn đáp xin việc  cơ bạn dạng dưới đây đã là cứu tinh của bạn.

Bạn đang xem: 29 bài văn mẫu tiếng anh

*

MẪU CÂU CƠ BẢN TRẢ LỜI PHỎNG VẤN VIỆC LÀM

My name is… tên tôi là…

My English name is… thương hiệu tiếng Anh của mình là…

You can điện thoại tư vấn me… Anh rất có thể gọi tôi là…

Most people gọi me… Mọi người thường gọi tôi là….

I’m 25 years old. Tôi 25 tuổi.

I grew up in … Tôi mập lên tại…

I came from… Tôi cho từ…

My domicile place is… chỗ cư trú của tôi là…

I’m not a local resident. Tôi chưa hẳn dân địa phương.

I’m orginally from… but I’ve lived in hồ chí minh city for 5 years now. Tôi xuất thân từ… mà lại tôi đang sống sinh hoạt TPHCM được 5 năm rồi.

I’m married/ I’m single. Tôi sẽ kết hôn / Tôi còn độc thân.

I can speak 3 language included Vietnamese – my mother tongue, English and Chinese. Tôi có thể nói 3 thứ tiếng bao hàm tiếng Việt – tiếng chị em đẻ, giờ đồng hồ Anh cùng tiếng Hoa.

I’m graduated from… Tôi giỏi nghiệp trường…

I attended… Tôi theo học tại trường…

I majored in… Tôi học chuyên ngành…

I studied … Tôi học về…

Accounting: kế toán
Banking: ngân hàng
Journalism: báo chí
Multimedia communication: media đa phương tiện
Law: luật
Finance: gớm tếPhysics: thứ lýMarketing: Tiếp thị
Electrical Engineering: chuyên môn điện

My hobbies are/ I like/ I enjoy + V-ing: sở thích của tôi là

Reading (novels, science books, books, newspaper, fashion magazine…): đọc sách (tiểu thuyết, sách khoa học, sách siêng ngành, báo, tập san thời trang…)Drawing: vẽ
Playing (tennis, badminton, piano,…): nghịch tennis, ước lông, piano…Doing exercises/ yoga: anh em dục/ tập yoga
Bicycling: đấm đá xe đạp
Jogging: đi bộ

I’ve worked for X company for 4 years. Tôi đã làm cho công ty X trong 4 năm.

I’ve 2-year experience for that job. Tôi có 2 năm kinh nghiêm cho công việc đó.

I’ve got a job at… Tôi vẫn từng làm việc tại…

I’m getting well with colleagues. Tôi hòa hợp giỏi với đồng nghiệp của mình.

I’m learning… Tôi đang học…

My strength/ strongest trait(s)/ strong point(s) is/are… Thế mạnh mẽ của tôi là…

I believe I perform the best in… Tôi có niềm tin rằng tôi làm rất tốt trong việc

I’m the kind of person that… Tôi là đẳng cấp người…

My weakest trait / weakness/ my fault point is… Điểm yếu nhất của mình là…

I hope to lớn become… Tôi muốn trở thành…

My short-term goal is… mục tiêu ngắn hạn của mình là…

My long-term goal is… Mục tiêu lâu dài hơn của tôi là…

Thay vày tìm bí quyết nói sao cho hoa mỹ nhất, trước tiên bạn phải mang đến nhà tuyển chọn dụng thấy sự tự tin của mình bằng cách trả lời trôi chảy hầu hết mẫu câu trên. Mặc dù nhiên, tiếp nối hãy trau dồi thêm giờ anh bỏng vấn để phần trả lời của bạn thật sự sâu sắc và nổi bật.

Là một ngành mang ý nghĩa đặc thù, giao tiếp tiếng Anh cho những người đi làm tại cơ sở y tế làm nhiều người cảm thấy nặng nề khăn. Bởi so với các cơ sở y tế lớn, bạn sẽ thường xuyên chạm chán các dịch nhân quốc tế nên bạn cần phải có khả năng tiếp xúc bằng giờ Anh.

Tuy nhiên, khối hệ thống từ vựng tương quan tới những loại bệnh dịch viện, khoa, phòng, bệnh dịch thường gặp… làm bạn bối rối? Và các bạn không biết tiếp xúc như ráng nào nhằm chuyển cài đúng ý của chính bản thân mình nhất? TOPICA Native xin chia sẻ với bạn bài viết dưới phía trên để chúng ta cũng có thể nâng cao vốn tự vựng và kĩ năng giao tiếp của chúng ta khi làm việc tại bệnh dịch viện.

1. Từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh cho những người đi làm cho trong bệnh viện thông dụng nhất

Nếu bạn là 1 trong sinh viên ngành Y hay đang sẵn có ý định vào thao tác làm việc tại những bệnh viện quốc tế thì việc nắm được tự vựng chăm ngành là điều bắt buộc. Ít nhất bạn phải hiểu được tên của các loại thuốc, loại bệnh dịch hay tìm những phòng sinh hoạt trong dịch viện… Đừng lo, nội dung bài viết dưới đây trong Series tiếng Anh cho tất cả những người đi làm của TOPICA Native sẽ giúp đỡ bạn hệ thống lại không hề thiếu nhất.

Các loại dịch viện

Field hospital (fiːld ˈhɒspɪtl ): cơ sở y tế dã chiến
Cottage hospital (ˈkɒtɪʤ ˈhɒspɪtl ): cơ sở y tế tuyến dưới
Children hospital (məˈtɜːnɪti ˈhɒspɪtl): cơ sở y tế nhi
Maternity hospital (məˈtɜːnɪti ˈhɒspɪtl): bệnh viện phụ sản
General hospital (ˈʤɛnərəl ˈhɒspɪtl): cơ sở y tế đa khoa
Hospital (ˈhɒspɪtl): căn bệnh viện
Mental hospital (ˈmɛntl ˈhɒspɪtl): bệnh viện tâm thần
Dermatology hospital (ˌdɜːməˈtɒləʤi ˈhɒspɪtl ): cơ sở y tế da liễu
Orthopedic hospital (ˌɔːθəʊˈpiːdɪk ˈhɒspɪtl): khám đa khoa chỉnh hình
Nursing home (ˈnɜːsɪŋ həʊm): bệnh viện dưỡng lão
*

Có không ít loại căn bệnh viện cân xứng với những yêu ước thăm xét nghiệm khác nhau


2. Các khoa/phòng trong bệnh dịch viện

Admission Office (ədˈmɪʃ(ə)n ˈɒfɪs ): Phòng đón nhận bệnh nhân
On-call room (ɒn-kɔːl ruːm): chống trực
Mortuary (ˈmɔːtjʊəri): công ty xác
Laboratory (ləˈbɒrətəri): phòng xét nghiệm
Isolation room (ˌaɪsəʊˈleɪʃən ruːm): Phòng giải pháp ly
Medical records department (ˈmɛdɪkəl ˈrɛkɔːdz dɪˈpɑːtmənt ): Phòng tàng trữ hồ sơ bệnh dịch án
Outpatient department (ˈaʊtˌpeɪʃənt dɪˈpɑːtmənt ): Khoa người mắc bệnh ngoại trú
Isolation room (ˌaɪsəʊˈleɪʃən ruːm): Phòng biện pháp ly
Housekeeping (haʊsˌkiːpɪŋ): phòng tạp vụ
Emergency room (ɪˈmɜːʤənsi ruːm): Phòng cung cấp cứu
Dispensary room (dɪsˈpɛnsəri ruːm): Phòng phát thuốc
Day operation unit (deɪ ˌɒpəˈreɪʃən ˈjuːnɪt): Đơn vị phẫu thuật mổ xoang trong ngày
Delivery (dɪˈlɪvəri): phòng sinh nở
Consulting room (kənˈsʌltɪŋ ruːm): chống khám
Central sterile supply (ˈsɛntrəl ˈstɛraɪl səˈplaɪ): phòng tiệt trùng
Discharge Office (dɪsˈʧɑːʤ ˈɒfɪs): phòng làm giấy tờ thủ tục ra viện
Cashier’s (kæˈʃɪəz): Quầy thu tiền
Canteen (kænˈtiːn): Nhà ăn bệnh viện
Blood bank (blʌd bæŋk): bank máu
*

Trong khám đa khoa được phân chia làm những khoa riêng biệt biệt


Các chăm khoa trong bệnh viện

Endocrinology (ˌɛndəʊkraɪˈnɒləʤi ): nội khoa tiết
Gastroenterology: Khoa tiêu hoá
Gynecology (ˌgaɪnɪˈkɒləʤi):Phụ khoa
Orthopaedics (ˌɔːθəʊˈpiːdɪks): Khoa chỉnh hình
Oncology (ɒnˈkɒləʤi): Ung thư học
Internal medicine (ɪnˈtɜːnl ˈmɛdsɪn): Nội khoa
Inpatient department (ˈɪnˌpeɪʃənt dɪˈpɑːtmənt): Khoa người bị bệnh nội trú
Cardiology (ˌkɑːdɪˈɒləʤi): Khoa tim mạch
Dietetics (ˌdaɪɪˈtɛtɪks): Khoa dinh dưỡng
Andrology: phái mạnh khoa
Accident and Emergency Department (ˈæksɪdənt ænd ɪˈmɜːʤənsi dɪˈpɑːtmənt ): Khoa tại nàn và cấp cho cứu
Diagnostic imaging department (ˌdaɪəgˈnɒstɪk ˈɪmɪʤɪŋ dɪˈpɑːtmənt): Khoa chẩn đoán hình hình ảnh y học
Anesthesiology: siêng khoa gây mê
Dietetics (daɪɪˈtɛtɪks): Khoa dinh dưỡng
Dermatology (ˌdɜːməˈtɒləʤi ): chăm khoa da liễu
Allergy (ˈæləʤi): dị ứng học
Nephrology: Thận học
Geriatrics (ʤɛrɪˈætrɪks ): Lão khoa

Một số dịch thường gặp

Rash (ræʃ): phạt ban
Chill (tʃɪl): Cảm lạnh
Headache (ˈhed.eɪk): Đau đầu
Stomach ache (ˈstʌmək-eɪk): Đau dạ dày
Sore throat (sɔːʳ θrəʊt/): Viêm họng
Infection (ɪnˈfek.ʃən): lan truyền trùng
Broken bone (ˈbrəʊ.kən bəʊn): Gãy xương
Burn (bɜːn): Bị bỏng
Constipation (kɑːnstɪˈpeɪʃn): táo khuyết bón
Malaria (məˈleriə): nóng rét
Tuberculosis (tuːˌbɜːrkjəˈloʊsɪs): bệnh dịch lao
Smallpox (ˈsmɔːlpɑːks): dịch đậu mùa
Sore eyes (‘so:r ais): Đau mắt
Diabetes (daiə’bi:tiz): tè đường
Sneeze (sni:z): Hắt hơi
Nausea (‘nɔ:sjə): Chứng bi hùng nôn
Earache (‘iəreik): Đau tai
Stomachache (‘stəuməkeik): Đau bao tử

3. Những tình huống tiếp xúc tiếng Anh cho tất cả những người đi có tác dụng tại căn bệnh viện

Hy vọng các tình huống giao tiếp tiếng Anh cho tất cả những người đi làm tại bệnh viện TOPICA Native ra mắt dưới đây sẽ giúp bạn hỗ trợ khả năng tiếp xúc của mình. Bởi những mẫu đối thoại này đang rất quan trọng để chúng ta có thể khám bệnh dịch và trao đổi với những người nước ngoài. Với bạn nhớ rằng lưu lại cùng thực hành mỗi ngày để cải thiện vốn từ nước ngoài ngữ của mình.

Giao tiếp của bác bỏ sĩ

A: Sorry, how may I help you? – Xin lỗi, tôi hoàn toàn có thể giúp gì cho bạn ạ?

A: What problem are you having? – bạn đang chạm mặt vấn đề gì vậy?

A: vị you have an appointment? – các bạn có định kỳ hẹn trước không?

A: vày you see any symptoms? – bạn thấy mình gồm triệu chứng gì không?

A: vì chưng you have health insurance? – bạn có bảo đảm y tế không?

A: Please sit down – Xin mời ngồi

A: Firstly, I will measure the temperature for you – Trước hết, tôi sẽ đo ánh nắng mặt trời cho anh

A: Take a deep breath – Hãy thở sâu nào

A: Let me kiểm tra your blood pressure – Để tôi kiểm tra huyết áp mang đến anh

A: You have high blood pressure, you should pay attention – Anh bị huyết áp cao, anh cần chú ý

A: I’ll take blood for you, roll up your sleeves! – Tôi đã lấy máu cho anh, anh xắn ống tay áo lên nhé!

A: I’m afraid I have to check it in more detail, the situation doesn’t seem very satisfactory – Tôi e bắt buộc kiểm tra cụ thể hơn, tình trạng có vẻ không khả quan

A: You must be hospitalized now – Anh buộc phải nhập viện ngay bây giờ

A: With the current situation, I will be hospitalized immediately. Vì chưng you go with family members? – Với chứng trạng hiện tại, anh sẽ cần nhập viện tức thì lập tức. Anh có đi cùng fan nhà không?

Giao tiếp của bệnh dịch nhân

B: Please ask, are there any doctors here who can speak English? – Xin hỏi, có chưng sĩ như thế nào ở đây nói theo một cách khác tiếng Anh không?

B: I want to lớn see a pulmonologist – Tôi muốn gặp mặt bác sĩ khoa phổi

B: I have a fever và I’m tired – Tôi bị sốt cùng tôi thấy mệt

B: I have a terrible headache – Tôi bị đau nhức đầu lớn khiếp

B: I have diarrhea for a few days – Mấy hôm nay tôi bị tiêu chảy

B: I have pain in my chest / back / eyes – Tôi bị nhức ở ngực/lưng/mắt

B: I have fever / sore throat – Tôi bị sốt/đau họng

B: I need a physical exam to kiểm tra my health – Tôi đề nghị khám tổng quát để kiểm tra sức khỏe của mình

B: Where is the registration counter? – mang lại hỏi quầy đăng ký ở đâu ạ?

B: I am weakness – Tôi hiện nay đang bị yếu sức

B: I have trouble breathing – Tôi khó khăn thở
B: I need a health certificate, which room should I go to? – Tôi cần phải có giấy chứng nhận sức khỏe, tôi yêu cầu đến phòng làm sao ạ?


*

Giao tiếp giữa chưng sĩ và dịch nhân


Các câu giao tiếp thông dụng duy nhất trong bệnh viện

A: You don’t look well? – Trông bạn có vẻ không được khỏe?

A: Where are you not well? You look so pale. – chúng ta không được khỏe khoắn ở đâu? Trông các bạn nhợt nhạt quá.

A: Can I help you with anything? – Tôi rất có thể giúp gì cho bạn không?

A: Have you had allergy? – Bạn đã không còn dị ứng chưa?

A: Have you gotten better? – các bạn đã đỡ hơn chưa?

A: Now I will measure your temperature, it seems you have a fever – hiện nay tôi vẫn đo nhiệt độ cho bạn, có vẻ như bạn đã bị sốt

A: Take a deep breath – Hãy thay đổi sâu

A: Roll up your sleeves, I will measure your blood pressure – Xắn tay áo lên nhé, tôi đang đo tiết áp đến bạn

A: You have high blood pressure – chúng ta bị áp suất máu cao

A: Don’t worry, we will help you – Đừng lo lắng, cửa hàng chúng tôi sẽ góp bạn

A: I will examine you – Tôi đang khám cho bạn

A: Your health has improved significantly – sức khỏe của người sử dụng đã được nâng cao đáng nói đây

A: You enter room 2, the doctor will examine you in detail – bạn vào chống số 2, bác sĩ vẫn khám chi tiết cho bạn

A: You bởi the procedure here! – bạn làm thủ tục ở đây nhé!

Mẫu hội thoại thực hành thực tế số 1

A: Hello, how may I help you? You look unwell? – Xin chào, tôi có thể giúp gì đến bạn? Trông chúng ta không được khỏe?

B: I have a stomachache – Tôi đau dạ dày lắm

A: Calm down, firstly, sit here and give me your information! – Bình tĩnh, trước hết bạn ngồi tại chỗ này và cho tôi xin thông tin của chúng ta nhé!

B: Yes – Vâng

A: How long have you had your pain? How is the situation? – các bạn bị đau lâu chưa? Tình trạng vắt nào?

B: I have had pain since yesterday, now I have severe pain – Tôi bị đau nhức từ hôm qua, hiện thời đau dữ dội

A: Wait a moment, our team of doctors is coming – Bạn chờ đợi một lát, nhóm ngũ bác bỏ sĩ của cửa hàng chúng tôi đang tới

B: Hurry up & help me, I’m in pain – cấp tốc giúp tôi ạ, tôi đau quá

A: Calm down, you’ll be fine soon – Bình tĩnh, các bạn sẽ sớm ổn định thôi


*

Bác sĩ vẫn khám cho căn bệnh nhân


Mẫu hội thoại thực hành thực tế số 2

A: Where vị you feel pain? – chúng ta cảm thấy nhức ở đâu?

B: My stomach hurts badly. I could not sleep all night yesterday – Bụng tôi nhức dữ dội. Cả ban đêm qua tôi không ngủ được

A: Let me kiểm tra it. Does it hurt here? – Để tôi kiểm soát xem. Đau tại đây đúng không?

B: No, in the lower right abdomen – Không, sinh hoạt vùng bụng dưới mặt phải

A: Firstly, I will give you an injection of pain – đầu tiên tôi đã tiêm cho chính mình một mũi giảm đau

B: Yes sir – Vâng ạ

A: Then I will guide you to lớn the clinic for a detailed examination – tiếp nối tôi sẽ hướng dẫn chúng ta đến phòng mạch để khámchi tiết

B: Is it fast? – có nhanh không ạ?A: Don’t worry, you will be better – chúng ta yên tâm, các bạn sẽ đỡ hơn thôi

B: Thank you, doctor – Cảm ơn chưng sĩ

Trên đây là các từ vựng thông dụng, chủng loại câu liên tiếp được sử dụng trong giao tiếp tiếng Anh cho người đi làm tại bệnh viện. Có thể thấy, đó là một ngành nghề tính chất và bạn cần phải thực hành liên tục để hoàn toàn có thể giao tiếp chính xác và dễ nắm bắt hơn. Dĩ nhiên chắn bạn sẽ khá tự tin khi giao tiếp và thực hiện các chuyển động nghiệp vụ của mình.

Xem thêm: Các Bài Đọc Hiểu Tiếng Anh Thi Đại Học, 102 Bài Đọc Hiểu Tiếng Anh Từ Các

Bạn chưa tự tin với khả năng phát âm của mình? Hãy thử nâng cao ngay cùng với Native. Đăng ký ngay trên đây.