Viết đoạn văn tiếng Anh về môn học yêu mếm là đề bài xích rất phổ cập trong luyện viết. BMy
C vẫn gợi ý cha mẹ và các con các từ vựng, chủng loại câu, những đoạn viết mẫu và video clip ý tưởng để triển khai chủ đề này nhé.

Bạn đang xem: Bài luận tiếng anh về môn học yêu thích

*
Giúp con viết đoạn văn giờ Anh về môn học tập yêu thích.

Từ lứa tuổi tiểu học, những con đã được thiết kế quen với rất nhiều môn học mới lạ và thú vị ở trường. Vì vậy, khi thực hành tài năng viết thì đề bài phổ biến nhất hay là viết đoạn văn giờ đồng hồ Anh về môn học tập yêu thích. Khi cha mẹ đọc nội dung bài viết của bé về chủ đề này, họ sẽ không những nhìn thấy năng lực viết giờ Anh của bé mà còn cảm nhận được chổ chính giữa tư, cảm xúc của con đối với mỗi môn học.

Vậy làm nắm nào để giúp đỡ con xong đề bài bác này một cách gọn gàng, đơn giản và dễ dàng mà vẫn hấp dẫn? Hãy theo dõi hướng dẫn tiếp sau đây của BMy
C nhé.


Nội dung chính


1. Từ vựng giờ đồng hồ Anh về môn học yêu thích

Tiếng AnhPhiên âmDịch nghĩa
Maths/mæθs/Toán học
Music/ˈmjuː.zɪk/Âm nhạc
Art/ɑːrt/Mỹ thuật
English/ˈɪŋ.ɡlɪʃ/Tiếng Anh
Spanish/ˈspæn.ɪʃ/Tiếng Tây Ban Nha
Geography/dʒiˈɑː.ɡrə.fi/Địa lí
History/ˈhɪs.t̬ɚ.i/Lịch sử
Science/ˈsaɪ.əns/Khoa học
Information Technology/ɪn.fɚˌmeɪ.ʃən tekˈnɑː.lə.dʒi/Công nghệ thông tin
Physical Education/ˌfɪz.ɪ.kəl ed.jʊˈkeɪ.ʃən/Thể dục
Literature /ˈlɪt̬.ɚ.ə.tʃɚ/Văn học
Biology /baɪˈɑː.lə.dʒi/Sinh học
Physics/ˈfɪz.ɪks/Vật lý
Chemistry /ˈkem.ə.stri/Hóa học
Algebra/ˈæl.dʒə.brə/Đại số
Geometry/dʒiˈɑː.mə.tri/Hình học
Civic Education/ˈsɪv.ɪk ed.jʊˈkeɪ.ʃən/Giáo dục công dân
Informatics/ˌɪnfəˈmætɪks/Tin học
Technology/tekˈnɑː.lə.dʒi/Công nghệ
Politics/ˈpɑː.lə.tɪks/Chính trị học
Psychology/saɪˈkɑː.lə.dʒi/Tâm lý học
Craft /kræft/Thủ công
Astronomy/əˈstrɑː.nə.mi/Thiên văn học
Economics /ˌiː.kəˈnɑː.mɪks/ /ˌek.əˈnɑː.mɪks/Kinh tế học
Social Science/ˌsoʊ.ʃəl ˈsaɪəns/Khoa học xã hội
Philosophy /fɪˈlɑː.sə.fi/Triết học
National Defense Education /ˈnæʃ.ən.əl/ /ˈnæʃ.nəl/

 /dɪˈfens/

 /ˌedʒ.əˈkeɪ.ʃən/

Giáo dục quốc phòng

2. Tía cục những phần khi viết đoạn văn tiếng Anh về môn học tập yêu thích

Mỗi môn học rất nhiều giúp họ khám phá hầu như kiến thức mới mẻ mà nghành nào cũng thật cuốn hút và hấp dẫn. Mặc dù nhiên, các con không cần quá lo ngại vì sợ viết từng môn một kiểu bởi họ đã gồm công thức chung. Để viết đoạn văn giờ đồng hồ Anh về môn học yêu thích, những con chỉ việc áp dụng theo bố cục tổng quan dưới đây: 

Phần mở đoạn

Giới thiệu khái quát về môn học yêu mến theo một số câu gợi nhắc sau:

My favourite subject is + thương hiệu môn họcMôn học mếm mộ của tôi là…I’m excited in/keen on/interested in/into… + tên môn họcTôi thích/ đam mê…

Phần thân đoạn

Đây là phần chính của đoạn văn. Trong phần thân bài, những con hãy giới thiệu luận điểm làm rõ các điểm chính. Một số vấn đề con rất có thể triển khai như:

Why vì you lượt thích this subject?Tại sao mình thích môn học này?What knowledge does the subject bring you?Môn học sở hữu lại cho mình những con kiến ​​thức gì?How vày you apply that subject in your life?Bạn áp dụng môn học đó trong cuộc sống thường ngày như cố nào?What did you have achievement in this subject?Bạn đã đạt được thành tích gì trong môn học này?

Phần kết đoạn

Ở phần cuối nội dung bài viết đoạn văn bởi tiếng Anh về môn học yêu thích, nhỏ hãy nêu tình cảm của chính bản thân mình với môn học cùng sự quyết tâm đoạt được môn học tập ấy.

Ví dụ:

I love English very much và I will try to study lớn be joined in the school’s English proficient student team.

Tôi rất hâm mộ môn giờ Anh với tôi sẽ cố gắng học tập để được tham gia nhóm tuyển học tập sinh tốt Tiếng Anh của trường.

3. Lưu ý mẫu câu nhằm viết đoạn văn giờ Anh về môn học tập yêu thích

My favorite subject in my secondary/ high school is (Môn học thương mến của tôi sinh hoạt trường là…)

I’m excited in/ interested in/keen on/into (Tôi thích/ đam mê…)

Firstly/ Secondly/ Thirdly/ The first/second/third reason why I lượt thích this subject is that… (Lý vày đầu tiên/thứ hai/thứ ba tôi yêu mến môn học kia là…)

…plays an important/ significant/ irreplaceable/ role in both education & daily life. (… nhập vai trò đặc trưng trong học tập tập và đời sống.)

In my opinion, …is one of the most important/ powerful/ effective tools that helps us explore the world. (Theo chủ kiến của tôi,… là trong số những công cụ tất cả sức mạnh/ công dụng giúp họ khám phá vắt giới.)

… is the mirror reflecting human & their lifestyle. (…là tấm gương phản ảnh con tín đồ và lối sinh sống của họ.)

Thanks to lớn this subject, I can understand/explore… (Nhờ vào môn học này, tôi hoàn toàn có thể hiểu/ xét nghiệm phá…)

…is not limited khổng lồ a subject khổng lồ be learnt at school. Furthermore, this subject teaches human about many aspects of life. (…không chỉ giới hạn trong một môn học trong nhà trường. Rộng nữa, nó dậy con người về những khía cạnh trong cuộc sống.)

The one advantage I have in being good in…is that… (Lợi cố của tôi khi học tốt…là…)

In short,… is an important subject that I am really keen on. (Tóm lại,… là 1 trong những môn học đặc biệt quan trọng mà tôi thực thụ yêu thích)

4. Bài xích mẫu: đoạn văn giờ Anh về môn học yêu thích

Nếu những con vẫn không hiểu biện pháp viết đoạn văn giờ Anh về môn học thương mến một cách hoàn chỉnh, bố mẹ có thể mang lại con tham khảo 3 nội dung bài viết mẫu bên dưới đây.

Lưu ý, khi chuyển cho bé xem bài bác mẫu, phụ huynh cần đối chiếu từng câu trong bài xích xem câu chữ câu chính là gì, vấn đáp cho sự việc gì trong cha cục gợi ý ở trên.

Đừng chỉ đưa bé đoạn văn mẫu rồi thây kệ con, con chắc chắn là sẽ bị rối.

4.1 Môn toán

My favourite subject is mathematics. I can spend all day study maths withoutbored. I don’t know exactly why lượt thích this subject so much, but I find it very interested. I think maths is really necessary in our life. When we are good at it, we can calculate quickly & our thinking will be fast. Moreover I have meet a lot of successful people và they are all very good at this subject. Maybe that motivates me to lớn learn it. I learn it daily by doing all exercise in the course book and I try to find more exercises lớn do. The only difficulty that I have when I want lớn learn this subject is the time. I don’t have time to study maths. I want to lớn spend more và more time for it. I love math so much.

*
Đoạn văn bằng tiếng Anh về môn toán.

(Môn học hâm mộ của tôi là toán học. Tôi có thể dành một ngày dài để học toán mà lại không phải mệt mỏi. Tôi không biết đúng mực tại sao lại đam mê môn học tập này cho vậy, nhưng mà tôi thấy nó khôn xiết thích. Tôi nghĩ toán học thực sự cần thiết trong cuộc sống đời thường của bọn chúng ta. Khi họ giỏi nó, bạn cũng có thể tính toán nhanh chóng và tư duy của họ sẽ nhanh chóng. Hơn thế nữa tôi đã gặp mặt rất không ít người thành công và họ đều rất giỏi môn này. Chắc rằng điều đó xúc tiến tôi tò mò nó. Tôi học tập nó mặt hàng ngày bằng cách làm toàn bộ các bài bác tập vào sách khóa huấn luyện và đào tạo và tôi nỗ lực tìm thêm những bài tập nhằm làm. Khó khăn duy nhất nhưng tôi gặp phải khi hy vọng học môn này là thời gian. Tôi không tồn tại thời gian nhằm học toán. Tôi mong dành nhiều thời hạn hơn và nhiều hơn thế nữa nữa mang đến nó. Tôi yêu thương toán học khôn xiết nhiều)

4.2 Môn giờ Anh

English is one of my favorite subjects. This is a compulsory subject for students from grade 3 and above. Today, English is more and more popular, so English is a very important subject and must be learned. English brings us many opportunities.

Firstly, fluent in English helps me communicate with foreigners & tourists, therefore helping me lớn know many different cultures around the world. With a passion for English, I was able to lớn watch English movies and listen to lớn English music without translation. English also opens up job opportunities for everyone. It will be easy for you khổng lồ apply for a job you love if you have a high level of English.

Today, English is very important, so this is a subject we should not ignore & need determination khổng lồ learn better.

*
Viết về môn giờ Anh.

(Tiếng Anh là trong số những môn học nhưng mà tôi thương mến nhất. Đây là môn học đề nghị của các học sinh từ lớp 3 trở lên. Ngày nay, tiếng Anh ngày càng phổ biến hơn, vì vậy giờ Anh là môn rất đặc biệt quan trọng và cần thiết phải học. Giờ đồng hồ mang mang về cho bọn họ rất nhiều cơ hội.

Đầu tiên, thông thạo tiếng Anh giúp tôi rất có thể giao tiếp với những người nước ngoài, khách du lịch, từ đó giúp tôi không ngừng mở rộng vốn phát âm biết về nhiều nền văn hóa khác biệt trên cầm cố giới. Với niềm ham tiếng Anh, tôi đã có thể xem phim và nghe nhạc tiếng Anh cơ mà không cần phiên bản dịch. Tiếng Anh cũng mở ra cơ hội việc tạo nên mọi người. Bạn sẽ dễ dàng ứng tuyển công việc mình yêu thương thích nếu bạn có trình độ chuyên môn tiếng Anh cao.

Ngày nay, giờ đồng hồ Anh hết sức quan trọng, bởi vậy đấy là môn học chúng ta không nên lơ là, yêu cầu quyết chổ chính giữa học giỏi hơn nữa)

4.3 Môn định kỳ sử

History was my favourite subject in my academic life. I have learned so many things from history books & started realising how important it is for us khổng lồ know our past khổng lồ build the future. I learned a lot from my history teachers và they were excellent tutors who always motivates us. I was so fascinated about my experience of reading & learning the history that it was my major in my university.

Learning about the past is something that gives us essential knowledge about our country, heritage, the world we live in và about the human race as a whole. It also warns us about past catastrophic events & motivates us lớn build a better world. I took history seriously for the first time when I was in grade 7 và I found it intriguing.

I learned about the ancient world, how the social & economic conditions were then & how the world has been shaped by the different events throughout the time. I liked it more than any other subject in my school. I could actually relate things I learned from my history textbooks, và this was not the case for a few other subjects that we were taught at that time. So I really liked history as a subject. I developed an uncanny attraction towards it và tried khổng lồ read as many history books as possible back then. 

After that, I become so interested in this subject that I started reading books on History by different writers. There is a famous saying that “To shape the future you must know the past”, và history teaches us that. I had been lucky to have some great teachers who have a tremendous way of explaining the topics of history. Lớn me, other subjects lượt thích literature & math were also interesting but I felt a different passion for history as a subject.

After I finished school, I took history as my major & that has greatly influenced me the way I look at the world & to the past và the future. Reading và learning history was lượt thích travelling through time và generations & that excited me so much. To be honest it still does. I fell in love with this subject và it became my favourite subject soon.

*
Viết về môn lịch sử dân tộc bằng giờ Anh.

(Lịch sử là môn học yêu mến của tôi trong cuộc đời học tập của tôi. Tôi đang học được không ít điều tự sách lịch sử hào hùng và bắt đầu nhận ra tầm đặc trưng của họ khi biết về quá khứ của bản thân để thành lập tương lai. Tôi đã học được tương đối nhiều điều từ các giáo viên định kỳ sử của chính mình và bọn họ là đa số gia sư xuất sắc luôn luôn tạo rượu cồn lực cho việc đó tôi. Tôi đang rất thích thú về kinh nghiệm đọc với học định kỳ sử của bản thân mình đến nỗi đó là chăm ngành của tôi trong trường đại học của tôi.

Tìm hiểu về vượt khứ là điều đem lại cho bọn họ kiến ​​thức cần thiết về khu đất nước, di sản, nạm giới chúng ta đang sống cùng về quả đât nói chung. Nó cũng cảnh báo bọn họ về đều sự kiện thảm khốc trong vượt khứ cùng thúc đẩy họ xây dựng một vắt giới tốt đẹp hơn. Lần thứ nhất tôi học lịch sử vẻ vang một cách tráng lệ và trang nghiêm khi tôi học tập lớp 7 và tôi thấy nó hấp dẫn.

Tôi đã khám phá về trái đất cổ đại, các điều kiện kinh tế và xóm hội khi đó thế nào và trái đất đã được định trong khi thế nào bởi các sự kiện khác nhau trong suốt thời hạn đó. Tôi đam mê nó hơn ngẫu nhiên môn học tập nào khác trong trường của tôi. Tôi thực sự rất có thể kể lại phần lớn điều tôi học tập được trường đoản cú sách giáo khoa lịch sử hào hùng của mình, với đây chưa hẳn là trường hòa hợp của một vài môn học khác mà cửa hàng chúng tôi được dạy vào thời khắc đó. Vị vậy, tôi thực sự thích lịch sử dân tộc như một môn học. Tôi đã phát triển một sự lôi kéo kỳ lạ đối với nó và cố gắng đọc càng những sách lịch sử càng tốt vào thời điểm đó.

Sau đó, tôi trở đề xuất hứng thú cùng với môn học này mang đến nỗi tôi bước đầu đọc sách về lịch sử vẻ vang của các nhà văn khác nhau. Có một câu nói lừng danh rằng “Để đánh giá tương lai, bạn phải biết quá khứ”, và lịch sử dân tộc dạy bọn họ điều đó. Tôi đã như mong muốn có một số giáo viên xuất xắc vời, những người dân có cách lý giải tuyệt vời về các chủ đề kế hoạch sử. Đối với tôi, các môn học khác như văn học cùng toán học tập cũng thú vị nhưng mà tôi cảm thấy niềm tê mê khác với lịch sử vẻ vang như một môn học.

Sau lúc học xong, tôi lấy lịch sử vẻ vang làm siêng ngành của chính mình và điều ấy đã tác động rất những đến ý kiến của tôi về cố kỉnh giới, về quá khứ và tương lai. Đọc với học kế hoạch sử giống như du hành xuyên thời gian và qua không ít thế hệ và điều đó khiến tôi khôn cùng phấn khích. Thành thực nhưng mà nói thì nó vẫn còn đó tiếp diễn. Tôi mếm mộ môn học tập này với nó sớm thay đổi môn học thích thú của tôi)

5. Video mẫu: nói về môn học ái mộ bằng giờ đồng hồ Anh ngắn gọn 

Đây là phần thông tin thêm để bổ sung cập nhật ý tưởng về chủ thể viết đoạn văn yêu mến bằng giờ Anh. Hoặc nếu muốn, con có thể biến chủ đề này thành một bài bác thuyết trình hoặc thực hành thực tế phỏng vấn đồng đội để rèn luyện tuy nhiên song tài năng viết với nói.

Nếu bao gồm thời gian, cha mẹ hãy cho con luyện thêm nhé.

5.1 video clip từ vựng hết sức thú vị về các môn học

5.2 video clip mẫu bộc lộ tiếng Anh chủ thể môn học tập yêu thích

5.3 đoạn phim ý tưởng: hỏi đáp về chủ đề môn học tập yêu thích

Trên đó là hướng dẫn cụ thể của BMy
C giúp bé viết đoạn văn giờ đồng hồ Anh về môn học mếm mộ thật đơn giản mà vẫn hấp dẫn.

Hi vọng rằng, với giải đáp này, nhỏ đã đủ sáng sủa để viết về toàn bộ các môn học mà con thấy thú vị.

Bạn gồm nhớ thời tới trường mình mê thích nhất môn học nào không? Có bạn sẽ đam mê môn Toán, tuy thế có người lại mê say môn Văn, thậm chí là có các bạn rất đam mê môn giờ Anh vị nó siêu thú vị lúc biết thêm một ngôn từ khác trên nắm giới. Còn bạn? Môn học yêu thích của người tiêu dùng là gì? Hãy chia sẻ điều đó bằng một bài luận giờ anh về môn học yêu thích nhé!

Mời các bạn cùng tham khảo bài luận giờ anh về môn học yêu thích tiếp sau đây để biết phương pháp viết một bài luận tiếng anh về một công ty đề bất kỳ trong giờ anh và cải thiện vốn từ bỏ vựng giờ anh.

*

I. Nội dung bài viết luận giờ anh 

since the very beginning of my schooling day as far as I remember, I have had an attraction for Mathematics. Mathematics always gives me extra energy và satisfaction in my study. I never feel bored with this subject. As my father is an engineer, he always helps me khổng lồ learn the subject well. Also, he teaches me with a great technique of visual representation. He creates a collection of intuitive Youtube videos for my favorite subject. I lượt thích learning my favourite subject with my full energy & want khổng lồ become a mathematician or mathematics professor. 

I lượt thích my favorite subject ( Mathematics) because of many reasons. Firstly, This subject doesn’t need memorizing skill like what a parrot often does. Only logical thinking is sufficient for this subject. secondly, Mathematics always remains evergreen in demand in the field of education. Lastly, Without it many life goals cannot be achieved. It is the only subject in which anyone can score full marks & in almost case marks can be improved.

one more important thing is that maths is knows as a common knowledge which has great impact on our day to day life. The following areas of our life are connected with Mathematics:

Banking: A system which is used to safeguard deposits and make funds available for borrowers. There is a relatively close combination between them.

2.Commercial Mathematics, Discount, Foreign Exchange Stock và Share market is fully the business of mathematics.

Any competitive examination cannot be passed without the knowledge of this subject. Any business cannot be developed without basic knowledge of this subject. Whatever type of businesses we khuyến mãi in our lives , we cannot solve it without Maths. 

5.Space researches, scientific researches và other scientific application can not be launched without knowledge of Mathematics.

So these are the reasons why I have selected this subject to be my most favorite one. I practicemathematics by writing various formulas regularly. This helps lớn give out immediate ideas khổng lồ solve any problems quickly. I enjoy practicing critical sums of maths. I always score above 95% in this subject. . It give me a lot of confidence và enjoyment.

II. Tự vựng trong bài luận về môn học thương yêu hay nhất

Favorite (adj) /ˈfeɪ.vər.ɪt/: được yêu thương thíchSubject (n) /ˈsʌb.dʒekt/ : môn họcSufficient ( adj) /səˈfɪʃ.ənt/ : đủMathematics (n) /ˌmæθˈmæt.ɪks/ : môn toánKnowledge (n) /ˈnɒl.ɪdʒ/: kiến thứcEnjoyment (n) /ɪnˈdʒɔɪ.mənt/: sự mê thích thú

III. Dịch chia sẻ tiếng anh

Từ khi chính thức bắt đầu ngày tới trường theo như tôi nhớ, tôi bị thu hút bởi môn Toán.Môn Toán luôn luôn mang lại tôi năng lượng dồi dào cùng sự ưa chuộng trong câu hỏi học tập. Tôi chưa từng cảm thấy ngẫu nhiên sự buồn chán nào về môn học tập này.Giống như cha tôi là 1 trong kỹ sư, ông ấy luôn luôn luôn góp tôi học giỏi môn Toán. Bên cạnh ra, ông ấy dạy dỗ tôi đầy đủ bằng phương thức hình ảnh. Ông ấy đã chế tạo ra những clip trực quan tiền trên Youtube mang đến môn học thích thú của tôi. Tôi ưng ý học môn học tập này với năng lượng tối đa với tôi hy vọng trở thành một đơn vị Toán học tập hoặc một giáo sư Toán học.

Tôi ưa thích môn Toán bởi có tương đối nhiều lý do. Môn học này không cần tài năng ghi lưu giữ như con vẹt. Chỉ việc suy luận tứ duy là đủ đối với môn học tập này. Môn Toán luôn luôn luôn là nhu cầu cần thiết trong lĩnh vực giáo dục. Ví như thiếu nó, nhiều mục tiêu cuộc sống đời thường sẽ không đạt được. Đó là môn học nhất mà ngẫu nhiên ai rất có thể đạt đạt điểm tối đa với 100% điểm số hoàn toàn có thể được cải thiện.

Xem thêm: Chuyên Đề Sửa Lỗi Sai Trong Tiếng Anh Thông Dụng, 6 Cách Khắc Phục Lỗi Sai Trong Tiếng Anh

Một điều rất đặc biệt quan trọng là toán học theo luồng thông tin có sẵn tới như loại kiến thức phổ biến, có tác động không hề nhỏ đối với cuộc sống của chúng ta. Mọi lĩnh vực dưới đây có mối contact với Toán học:

Ngân hàng: Một khối hệ thống dùng để bảo vệ tiền gởi và tạo nên lập các quỹ sẵn có cho những người đi vay. Ở đây, Toán học tất cả sự kết nối lớn tất cả sự kết hợp tương đối gần cận giữa chúng. Toán học thương mại, chiết khấu, Ngoại ăn năn và thị trường cổ phiếu hoàn toàn là Toán học kinh doanh . Ko một hội thi nào được ngừng nếu thiếu kiến thức của môn học này. Bất kỳ việc sale nào không thể cải cách và phát triển được ví như thiếu kỹ năng cơ bản của môn học tập này. Mặc dù cho là loại hình kinh doanh nào mà chúng ta giao dịch vào cuộc sống, chúng ta không thể giải quyết và xử lý mà không có toán. Những nghiên cứu và phân tích về vũ trụ, những phân tích về khoa học và những vận dụng khoa học khác ko thể thành công nếu thiếu kỹ năng và kiến thức Toán học.

Vì vậy, sẽ là những tại sao tại sao tôi tuyển lựa môn Toán thành môn học mếm mộ nhất của mình.Tôi luyện tập môn này bằng cách viết ra những công thức khác biệt một biện pháp định kỳ. Nó cung cấp những phát minh tức thời nhằm giải quyết ngẫu nhiên bài tập như thế nào một cách nhanh chóng. Tôi thích việc luyện tập các bài toán nên tư duy cao. Tôi luôn luôn ăn điểm số bên trên 95% đối với môn học tập này. . Nó mang đến tôi không hề ít sự từ bỏ tin cùng niềm yêu thương thích.

Tác trả của bai luan tieng anh về môn học tập yêu thích trên đã chọn lọc môn Toán để trình bày cảm suy nghĩ của mình. Còn các bạn thì sao? Hãy trình bày niềm yêu thương thích của chính bản thân mình bằng một môn học tập nào kia bằng chia sẻ tiếng anh và chia sẻ cho tcnducpho.edu.vn nhé!