Trong giờ đồng hồ Anh, Cụm Trạng Từ nắm giữ một vai trò đặc biệt nhất định tất cả chức năng chính là bổ ngữ đến danh từ bỏ để nhấn mạnh vấn đề hơn về tính chất chất, trạng thái với ngữ nghĩa của danh từ trong câu. Ngày hôm nay, tiếng Anh Là Dễ sẽ gửi đến các bạn bài viết tất tần tật cụm Trạng từ trong tiếng Anh. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

*

1. Nhiều trạng trường đoản cú là gì?

Cụm trạng tự – Adverbial phrase (hoặc Adverb phrase) là một trong những nhóm tự có công dụng như trạng từ vào câu. Nghĩa là, nó bửa nghĩa cho động từ, tính từ, trạng từ, mệnh đề hoặc nguyên cả câu. Cụm trạng từ bỏ thường bao gồm một trạng từ (gọi là “head word” – tự chính) và được làm rõ nghĩa bởi các thành tố khác.

Bạn đang xem: Cụm trạng từ trong tiếng anh

Một số lấy ví dụ về cụm trạng từ:

very quicklysurprisingly well

Một số lấy ví dụ như về các trạng từ vào câu:

“Shelia rode her xe đạp very hastily so she could get trang chủ sooner.” “The surf at the beach was coming in extremely quickly.”“He read the restaurant’s thực đơn rather slowly.”

2. Những loại các trạng trường đoản cú thông dụng

2.1. Cụm trạng từ chỉ mức độ (Adverbial phrases of degree/extent)

Cụm trạng từ chỉ mức độ diễn tả cường độ, cường độ hoặc trọng tâm của hành động. Trong đó, trạng tự chỉ nấc độ làm rõ nghĩa mang đến trạng từ đi kèm sau đó.

Ví dụ:

(1) They repaired my car quickly.

(2) He worked hard in the game.

(3) She did well in her race.

(4) Why are you leaving soon?

Trong những ví dụ trên, cụm trạng từ được sơn đậm, in nghiêng; còn trạng từ bỏ chỉ nấc độ được in ấn nghiêng và phía trong ngoặc vuông. Ở lấy ví dụ 1, trạng từ mức độ “very” hiểu rõ nghĩa cho trạng trường đoản cú “quickly”. Tương tự, “extremely” hiểu rõ nghĩa mang lại “hard”; “really” làm rõ nghĩa mang lại “well” với “so” nắm rõ nghĩa mang đến “soon”.

Tham khảo một số trong những trạng từ chỉ nút độ thu xếp theo trang bị tự giảm dần:

completely, totally, absolutely, entirely, quitevery, extremely, really, awfully, terriblyrather, fairly, quite, pretty, somewhata little, a bit, slightlyhardly, scarcely, at allCác trạng từ cường độ khác: so, as; too; more, most, less, least

2.2. Các trạng từ chỉ kỹ năng (Adverbial phrases of probability)

Cụm trạng từ chỉ khả năng thể hiện tại mức độ chắc chắn của họ về một sự vật, sự việc nào đó.

Ví dụ:

He never would’ve spoken lớn her lượt thích this.A battle is truly won when the opponent believes he’s been beaten.Shakespeare was undoubtedly the greatest master the English language has ever known and, probably, will ever know.

Tham khảo một trong những trạng từ bỏ chỉ khả năng:

certainly; conceivably; definitely; doubtless; indeed; of course; obviously; really; surely; truly; undoubtedlylikely; maybe; perhaps; possibly; probably; unlikely
*

2.3. Nhiều trạng tự chỉ thời hạn (adverbials of time)

Được dùng làm trả lời cho câu hỏi bao giờ (when) hoặc một điều nào đó xảy ra hay xuyên như thế nào (how often)

Ví dụ:

I got home at seven twenty. (Tôi về cho nhà vào khoảng 7 giờ trăng tròn phút.)The festival takes place every year. (Lễ hội được tổ chức mỗi năm.)I’ll do it in a minute.After the game, the king và pawn go into the same box. (Italian Proverb)Do not wait for the last judgment. It takes place every day. (Albert Camus)

2.4. Cụm trạng trường đoản cú chỉ xứ sở (adverbials of place)

Dùng để vấn đáp cho câu hỏi nơi chốn (where) một điều nào đó xảy ra.

Ví dụ:

I met her in da Nang. (Tôi gặp cô ấy nghỉ ngơi Đà Nẵng.)She saw John there. (Cô ấy thấy John nghỉ ngơi đó.)I used lớn work in a fire-hydrant factory. You couldn’t park anywhere near the place.Opera is when a guy gets stabbed in the back and, instead of bleeding, he sings.

2.5. Nhiều trạng từ bỏ chỉ phương thức (Adverb phrase of manner)

Dùng để trả lời cho thắc mắc How.

Ví dụ:

He would always talk with a nationalistic tone.He sings in a low register.People who say they sleep like a baby usually don’t have one

2.6. Nhiều trạng trường đoản cú chỉ lý do (Adverb phrase of reason)

Dùng để vấn đáp cho tại sao (Why) tại sao việc đó được thực hiện.

Ví dụ:

He went to lớn the island lớn find gold.He plays up khổng lồ impress his class mates.We tell ourselves stories in order to live

3. Bài xích tập vận dụng: Chọn giải đáp đúng


Trong giờ Anh, fan đọc đã rất gần gũi với các khái niệm danh từ, hễ từ, tính từ, giỏi trạng từ. Tương xứng với các khái niệm trên, bạn đọc có thể bắt gặp các định nghĩa về nhiều danh từ, cụm động từ, nhiều tính từ, hoặc nhiều trạng từ.
*

Trong phạm vi bài viết này, tác giả sẽ tập trung phân tích về nhiều trạng tự trong giờ đồng hồ Anh.

Định nghĩa các trạng từ

Cụm trạng trường đoản cú (adverb phrase) là cụm từ gồm những từ trơ trọi đi cùng với nhau cùng có tính năng như một trạng trường đoản cú (adverb). Giả dụ như cụm tính từ bỏ (adjective phrase) có gốc (head) là tính từ, thì nhiều trạng từ bao gồm gốc là trạng từ.

Các thành phần còn sót lại của nhiều trạng từ bỏ là khôn xiết đa dạng, nhưng chủ yếu được phân thành hai nhóm: bửa ngữ trước (premodifier) và bổ ngữ sau (postmodifier).

Xét các ví dụ sau:

He swims well. (Anh ấy tập bơi giỏi.)

He swims very well. (Anh ấy bơi lội rất giỏi.)

Nhận xét:

Ở ví dụ lắp thêm nhất, trạng tự “well” là một trong trạng từ đơn, được dùng để làm bổ nghĩa cho hành động “swim”. Ở ví dụ sản phẩm hai, nhiều trạng từ “very well” cũng mang tác dụng tương tự như trạng tự “well” sinh hoạt câu trước đó.

Điểm khác biệt chính là “very well” thể hiện lever cao rộng và ví dụ hơn về ý nghĩa sâu sắc so với “well” (rất xuất sắc - giỏi).

Xét thêm những ví dụ:

He drove the car extremely fast.

(Anh ấy đang lái chiếc xe một cách cực kỳ nhanh.)

Trong lấy ví dụ trên, cụm trạng tự được xác minh là “extremely fast” (cực kỳ nhanh), cùng với chức năng bổ sung ý nghĩa cho hành động “drove” (lái xe). Vào đó, nơi bắt đầu của cụm trạng từ bỏ là “fast” (một cách nhanh), với “extremely” (cực kỳ) đóng vai trò là xẻ ngữ trước, nhằm bổ sung cập nhật ý nghĩa đến từ “fast”.

I couldn’t hear her because she didn’t speak loudly enough.

(Tôi đang không thể nghe thấy cô ấy chính vì cô ấy dường như không nói đầy đủ to.)

Trong lấy một ví dụ trên, các trạng trường đoản cú được khẳng định là “loudly enough” (đủ to), cùng với chức năng bổ sung ý nghĩa cho hành vi “speak” (nói). Vào đó, gốc của nhiều trạng từ là “loudly” (to), và “enough” (đủ) vào vai trò là bửa ngữ sau, nhằm bổ sung cập nhật ý nghĩa mang đến từ “loudly”.

Các ví dụ vừa rồi đã đến thấy, cấu tạo của các trạng từ cùng vị trí của gốc trạng từ vào một các là khôn xiết đa dạng. Phần tiếp theo sẽ phân tích những trường hợp kết hợp bổ ngữ trước và vấp ngã ngữ sau để thành lập cụm trạng từ bỏ trong giờ đồng hồ Anh.

Tìm hiểu thêm vấp ngã ngữ là gì trong tiếng Anh

Các cách thành lập và hoạt động cụm trạng từ trong tiếng Anh

Thành lập cụm trạng từ với bổ ngữ trước (premodifiers)

Bổ ngữ trước là những trạng từ bỏ khác

Trong các cụm trạng từ, té ngữ trước của nơi bắt đầu trạng từ có thể là một trạng tự khác, cùng với nhiều ý nghĩa sâu sắc khác nhau, tùy ở trong vào nhiều loại trạng tự làm vấp ngã ngữ trước.

Bổ ngữ trước là 1 trong trạng trường đoản cú + cội trạng từ

Xét bảng sau:

Các loại trạng từ hoàn toàn có thể làm té nghĩa trước

Các trạng từ

Ví dụ

Trạng tự chỉ nút độ (Adverbs of degree)

very, quite, truly, somewhat, pretty, extremely, fairly,...

I struggled khổng lồ finish the test, but he finished it fairly easily.(Tôi chật thiết bị lắm mới dứt bài kiểm tra, dẫu vậy anh ấy đã chấm dứt nó một giải pháp khá dễ dàng.)

Trạng từ nhận xét (Evaluative Adverbs)

clearly, surprisingly, obviously, presumably, apparently, frankly,...

In order to lớn pass the exam, my son has studied surprisingly hard.(Để thừa qua kì thi, con trai tôi đã học tập chăm chỉ một biện pháp đáng ngạc nhiên.)

Trạng tự chỉ địa điểm chốn (Adverbs of Place)

around, close, down, far, nearly, right,...

Right here, Aguero scored the goal that brought his team the championship.

(Ngay trên đây, Aguero vẫn ghi bàn thắng đưa về chức vô địch mang đến đội láng của mình.)

Trạng từ bỏ chỉ thời gian (Adverbs of Time)

right, shortly, soon, straight,...

I bought a new pen but lost it shortly afterwards.(Tôi sở hữu một cây bút new nhưng đã làm mất đi nó ngay sau đó.)

Bổ ngữ trước là một cụm danh từ

Trong các cụm trạng từ giờ Anh nhưng mà gốc trạng trường đoản cú là trạng tự chỉ nơi chốn hoặc thời gian, bửa ngữ trước rất có thể là một cụm danh từ (noun phrases). Thông thường, những cụm danh trường đoản cú này mang thông tin về khoảng cách, hay khoảng thời gian của cội trạng từ.

Bổ ngữ trước là một cụm danh từ bỏ + nơi bắt đầu trạng tự chỉ thời gian/ vị trí chốn

Ví dụ:

The number of male students dropped to 200 in 2015, but recovered and stabilized at 300 three years later.

(Số lượng sinh viên nam giảm đi còn 200 vào năm 2015, tuy nhiên đã hồi sinh và ổn định định tại mức 300 vào ba năm sau đó.)

The beach is not far from here, it is just one mile away.

(Bãi biển cách đây không xa, chỉ cách một dặm.)

Trong nhì ví dụ trên, fan viết thực hiện hai nhiều trạng tự là “three years later” với “one mile away”. Trong đó, các trạng tự “later” cùng “away” là các gốc trạng từ chỉ thời hạn và khu vực chốn, được bổ sung ý nghĩa bởi vì bổ ngữ trước là những cụm danh trường đoản cú “three years” cùng “one mile”.

Thành lập nhiều trạng tự với vấp ngã ngữ sau (postmodifiers)

Bổ ngữ sau là trạng từ

Hai ngôi trường hợp bổ ngữ sau là trạng từ đó là “enough” (đủ) cùng “indeed” (thật vậy, trái nhiên).

Gốc trạng tự + Enough/Indeed

Ví dụ:

If you work hard enough, you can achieve success.

(Khi bạn thao tác làm việc đủ siêng chỉ, bạn cũng có thể đạt mang đến thành công.)

He takes his work seriously indeed.

(Anh ấy thực sự nghiêm túc trong công việc của mình.)

Bổ ngữ sau là nhiều giới từ

Trong những cụm trạng từ, vấp ngã ngữ sau của nơi bắt đầu trạng từ hoàn toàn có thể là một cụm giới từ (prepositional phrases).

Gốc trạng từ bỏ + Giới từ + Tân ngữ của giới từ

Ví dụ:

The post office is over there next khổng lồ the restaurant.

(Bưu năng lượng điện ở đằng kia, quanh đó nhà hàng.)

Bổ ngữ sau là 1 động từ bỏ nguyên thể tất cả “to” hoặc một mệnh đề nguyên thể

Trong những cụm trạng từ, xẻ ngữ sau của nơi bắt đầu trạng từ hoàn toàn có thể là một hễ từ nguyên thể gồm “to” (to infinitive) hoặc một mệnh đề nguyên thể (infinitive clause).

Gốc trạng tự + to lớn Infinitive + (Object)

Ví dụ:

He spoke loudly enough to lớn hear.

(Anh ấy nói to đủ nghe.)

He drives too carelessly to become a professional driver.

(Anh ta lái xe quá lơ là để thay đổi một tài xế chăm nghiệp.)

Bổ ngữ sau là mệnh đề so sánh của trạng từ

Trong những cụm trạng từ, té ngữ sau của cội trạng từ rất có thể là một mệnh đề so sánh. Gốc trạng từ khi ấy sẽ ở bề ngoài so sánh rộng hoặc đối chiếu bằng.

Gốc trạng từ-er + than phrase/clause

hoặc

More/less + gốc trạng từ bỏ + than phrase/clause

Ví dụ:

I was so surprised because he worked harder than I expected.

(Tôi đã rất kinh ngạc vì anh ấy đã thao tác chăm chỉ rộng tôi mong mỏi đợi.)

She can ride her xe đạp more quickly than she did last week.

(Cô ấy rất có thể lái xe mình nhanh rộng cô có tác dụng được tuần trước.)

As + cội trạng từ bỏ + As Phrase/Clause

Ví dụ:

I didn’t vày the test as well as I expected.

(Tôi đã không làm bài kiểm tra được xuất sắc như tôi hy vọng đợi.)

You can start your work as soon as possible.

(Bạn bao gồm thể ban đầu công câu hỏi sớm nhất có thể.)

Bổ ngữ sau là mệnh đề bao gồm that

Tương trường đoản cú như tính từ, trạng từ rất có thể được thực hiện trong kết cấu so … that. Lúc đó, nơi bắt đầu trạng từ sẽ được đặt ngay lập tức sau “so” và mệnh đề that sẽ đóng sứ mệnh là bửa ngữ sau của cội trạng từ.

So + nơi bắt đầu trạng từ bỏ + that + chủ ngữ + Động từ

Ví dụ:

The receptionist handled the customer’s problem so calmly that she surprised everybody.

(Nhân viên lễ tân đã cách xử trí vấn đề của chúng ta một biện pháp bình tĩnh đến mức khiến cho mọi fan ngạc nhiên.)

*
Chức năng của các trạng từ

Về bản chất, cụm trạng tự trong giờ đồng hồ Anh được chế tạo ra thành xuất phát từ 1 trạng trường đoản cú gốc phối kết hợp cùng với hầu hết thành phần ngã ngữ khác. Vì thế, các trạng từ có thể thực hiện được các vai trò như là 1 trong những trạng trường đoản cú đơn.

Xét bảng sau:

Chức năng của cụm trạng từ

Ví dụ

Bổ nghĩa đến động từ

I slept so well last night.Tôi ngủ rất ngon buổi tối qua.

Cụm trạng từ “so well” ngã nghĩa cho động tự “slept”.

Bổ nghĩa cho tính từ

She is almost never angry with anybody.Cô ấy hầu như không bao giờ giận dữ với ngẫu nhiên ai.

Cụm trạng tự “almost never” bổ nghĩa đến tính trường đoản cú “angry”.

Bổ nghĩa đến trạng từ

He spoke loudly enough to hear.Anh ấy nói to đủ nghe.

Cụm trạng từ “enough to lớn hear” vấp ngã nghĩa đến trạng từ “loudly”.

Bổ nghĩa cho cụm giới từ

The book is just right on the table.Quyển sách nằm ngay trên bàn.

Cụm trạng từ “just right” bổ nghĩa cho cụm giới từ “on the table”.

Bổ nghĩa cho tất cả câu

Right now, it’s raining heavily.Ngay từ bây giờ đây, trời đang mưa nặng nề hạt.

Cụm trạng tự “right now” bửa nghĩa cho tất cả câu.

Lưu ý:

Không đề xuất trạng từ nào cũng mang tương đối đầy đủ các tác dụng trên. Điều quan trọng là tín đồ đọc cần rèn luyện sử dụng nhiều một số loại trạng từ/ cụm trạng từ khác nhau để vắt rõ những trường vừa lòng sử dụng ví dụ của chúng.

*
Tổng kết

Như vậy, nội dung bài viết trên phía trên đã trình làng đến người đọc cấu tạo của cụm trạng từ trong giờ đồng hồ Anh, cũng tương tự một số công dụng thông dụng của cụm trạng từ vào câu. Tác giả hy vọng người đọc gồm thêm nhiều kiến thức hữu dụng về nhiều trạng từ bỏ để có thể áp dụng chúng một biện pháp linh hoạt vào các hoạt động sử dụng giờ Anh trong tương lai.

Tài liệu tham khảo:

Biber, Douglas et al. Longman Student Grammar Of Spoken và Written English. 1st ed., Longman, 2002, pp. 44,219,220,258.

Xem thêm: Tải Your Uninstaller 7 - Download Your Uninstaller 7

"Adverb Phrases". Dictionary.Cambridge.Org, https://dictionary.cambridge.org/vi/grammar/british-grammar/adverb-phrases.