Đạt được thành công là thành công xuất sắc nhận được, lấy được hầu như thứ có chân thành và ý nghĩa lớn, sau 1 vượt trình vận động thành công.

Bạn đang xem: Đạt tiêu chuẩn tiếng anh là gì


1.

Trong nghành nghề du lịch, phía 2 bên đã đạt được không ít thành tựu xứng đáng kể với khoảng tăng trưởng 32% đối với năm trước.


In the field of tourism, the two sides made considerable achievements with growth up 32% over the previous year.


Cùng học một số cách sử dụng từ cùng với achieve nha!

- đạt được kết quả hoặc mục tiêu: aim, ambition, goal, objective, result, target.

Ví dụ: We were more than satisfied that we had achieved our original objectives. (Chúng tôi rất thích hợp vì đã chiếm lĩnh được các mục tiêu thuở đầu của mình.)

- đạt được thành công: breakthrough, success, victory.

Ví dụ: Customer trust and loyalty are key factors in achieving business success. (Niềm tin cùng lòng trung thành của khách hàng là yếu tố chủ chốt để giành được thành công trong kinh doanh.)

- đạt được tiêu chuẩn, điểm số: grade, qualifications, standard.

Ví dụ: They will be expected to achieve high academic standards as well as develop practical skills. (Các em sẽ đề xuất đạt được các tiêu chuẩn học tập cao tương tự như phát triển các tài năng thực hành.)

- đạt được vị trí: ranking, status.

Ví dụ: Many of these institutions have now achieved university status. (Nhiều học tập viện trong những này hiện đạt được tiêu chuẩn chỉnh đại học.)


Danh sách từ mới nhất:


Xem chi tiết


Kết trái khác


thiên tài

xã hội hiện tại đại

anh dũng

đôn đốc

thành tựu


*

Một thành phầm thuộc học viện chuyên nghành Tiếng Anh tư Duy DOL English (IELTS Đình Lực) - www.dolenglish.vn

Trụ sở: Hẻm 458/14, mặt đường 3/2, P12, Q10, TP.HCM

Hotline: 1800 96 96 39

Inbox: m.me/dolenglish.ieltsdinhluc


Theo dõi DOL tại


VỀ DOL IELTS ĐÌNH LỰC
Linearthinking
Nền tảng công nghệ
Đội ngũ giáo viên
Thành tích học viên
Khóa học tập tại DOL tạo thành CV với tìm việc miễn phí
DOL LINEARSYSTEM
Web Tự học tập IELTSKiến thức IELTS tổng hợp
Hệ thống luyện tập cho học tập viên

pass is the translation of "đạt tiêu chuẩn chỉnh qua" into English. Sample translated sentence: vì vậy nó trả toàn công dụng và đạt ngưỡng cao vượt qua tiêu chuẩn chỉnh sản phẩm đại chúng ↔ So it's overall performance và efficiency just exceeds standard mass produced products.


*

*

" Là nhà thêm vào và cung cấp ắc quy xe hơi bậc nhất ở rộng 50 nước nhà trên toàn thế giới , trong đó có thailand , công ty chúng tôi đang dự định nâng trung bình thương hiệu của chính mình như một sản phẩm Thái Lan đạt tiêu chuẩn thế giới thông qua kênh marketing thể thao . " .
" As the leading manufacturer and distributor of car batteries in more than 50 countries worldwide , including thái lan , we "re looking to enhance our image as a Thai hàng hóa meeting world standards through sports sale .
Nó trả lời: “Mình phải vượt qua được chiều cao đó nhằm đạt tiêu chuẩn cho hội thi điền tởm của tè bang.”
Các tiêu chuẩn liên bang là chúng ta phải đạt đạt điểm dưới 1000 để mẫu ghế được thông qua trong vụ tai nạn thương tâm này, trong một số đơn vị không quan trọng.
The federal standards are that you have lớn score below a 1,000 khổng lồ be an approved oto seat on this crash, in some metric of units which are not important.
Để cho kinh tế tài chính thế giới bình đẳng để đạt được với hiện tại nguồn lực sẵn có, nước nhiều có để gia công giảm tiêu chuẩn của mình sống qua degrowth.
In order for world economic equality lớn be achieved with the current available resources, proponents say rich countries would have to reduce their standard of living through degrowth.
Nói chung, qua các thế kỷ, những nhà chỉ đạo tôn giáo tất cả đạt được tiêu chuẩn của đạo thiệt Đấng Christ bởi vì Chúa Giê-su thiết lập và các môn thiết bị ngài đã làm cho gương không? thời buổi này họ đạt đến mức nào?
In general, how have religious leaders through the centuries measured up, và how are they now measuring up, khổng lồ the pattern of true Christianity established by Jesus & exemplified by his true followers?
Con tàu trải qua một đợt sửa chữa lớn trên Sheerness bước đầu từ ngày 28 tháng 4 năm 1938 nhằm giúp nó đạt những tiêu chuẩn của Canada, nhắc cả việc trang bị sonar ASDIC mẫu mã 124.
The ship began a major refit at Sheerness on 28 April 1938 to bring her up to Canadian specifications that included the installation of Type 124 ASDIC.
Năm 1977, A300B4 biến đổi máy bay "đáp ứng tiêu chuẩn ETOPS" - công suất cao cùng tiêu chuẩn về bình yên đạt chuẩn theo yêu thương cầu, đảm bảo an toàn máy bay thực hiện được Extended Twin Engine Operations (Quá trình hoạt động của máy cất cánh hai hộp động cơ mở rộng) khi bay qua biển, hỗ trợ cho thành viên kíp cất cánh nhiều sự linh hoạt rộng trong lộ trình.
Play truyền thông media In 1977, the A300B4 became the first ETOPS compliant aircraft – its high performance and safety standards qualified it for Extended Twin Engine Operations over water, providing operators with more versatility in routing.
Qua vấn đề học Kinh-thánh gia đình, trẻ nhỏ tập chuẩn bị mang đến các cuộc họp hầu đạt được mục tiêu phân phát biểu đông đảo lời bình luận đầy ý nghĩa sâu sắc và đứng tên vào ngôi trường Thánh chức Thần quyền.
Through the family study, children learn to lớn prepare for meetings so that they can meet the goals of making meaningful comments và enrolling in the Theocratic Ministry School.
Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn chạm chán khó khăn nhằm đạt được bất cứ mức độ nào gần với tiêu chuẩn thao tác có thể gật đầu được tương quan đến lệnh truyền của Chúa là cần “luôn luôn trông coi giáo hội”3 qua chương trình giảng dạy tại gia của chức tứ tế.
Yet still we struggle to achieve anywhere near an acceptable standard of performance regarding the Lord’s commandment “to watch over the church always”3 through priesthood home teaching.
Phát phương tiện đi lại Xây dựng đường yên cầu việc tạo nên một tuyến phố vượt qua các vật cản địa lý và tất cả cấp đầy đủ thấp để được cho phép phương tiện tuyệt người quốc bộ đi được. (pg15) và chắc hẳn rằng cần nên đạt các tiêu chuẩn theo nguyên tắc or official guidelines.
Road construction requires the creation of an engineered continuous right-of-way or roadbed, overcoming geographic obstacles và having grades low enough lớn permit vehicle or foot travel, và may be required to lớn meet standards set by law or official guidelines.
Trong khi những tiêu chuẩn kiểm soát và điều hành điện AC mang đến mạng powerline đang là phương tiện đi lại chính của giao tiếp giữa những thiết bị lưới năng lượng điện và thông nhà minh, những bit có thể không đạt được các nhà thông qua băng thông rộng qua điện Lines (BPL) ban đầu nhưng vị không dây chũm định.
While the AC power nguồn control standards suggest powerline networking would be the primary means of communication among smart grid and trang chủ devices, the bits may not reach the trang chủ via Broadband over power nguồn Lines (BPL) initially but by fixed wireless.
Tại Hoa Kỳ, bất chấp luật thông qua phương tiện Không khí sạch vào thời điểm năm 1970, những năm 2002 có tối thiểu 146 triệu người Mỹ đang sinh sống và làm việc ở các quanh vùng không đạt chuẩn - khu vực có nồng độ các chất ô nhiễm và độc hại không khí vượt vượt tiêu chuẩn của liên bang.
In the United States, despite the passage of the Clean Air Act in 1970, in 2002 at least 146 million Americans were living in non-attainment areas—regions in which the concentration of certain air pollutants exceeded federal standards.
Bài chi tiết: Khởi nghĩa Đông Đức năm 1953 sau thời điểm một lượng lớn tín đồ Đông Đức đi quý phái phía Tây qua "lỗ châu mai" nhất còn lại một trong những hạn chế thiên cư của Khối Đông Âu, đoạn biên cương Berlin, chính phủ Đông Đức sau đó đưa ra "các tiêu chuẩn" – sản lượng nhưng mỗi công nhân đề nghị đạt được—là 10%.

Xem thêm: 5 Từ Tiếng Anh Mỗi Ngày - Học 5 Từ Vựng Tiếng Anh Mỗi Ngày


Following large numbers of East Germans traveling west through the only "loophole" left in the Eastern Bloc emigration restrictions, the Berlin sector border, the East German government then raised "norms"—the amount each worker was required khổng lồ produce—by 10%.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M