Sample IELTS Speaking part 2 Describe a family member who you spend the most time with thuộc nhóm chủ đề describe a person (miêu tả người) kèm theo các từ vựng ghi điểm
*

Bài viết giới thiệu Sample IELTS Speaking part 2 Describe a family member who you spend the most time with thuộc nhóm chủ đề describe a person (miêu tả người) kèm theo các từ vựng ghi điểm trong bài. Đây là một trong nhóm chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Speaking Part 2.

Bạn đang xem: Part 2


Describe a family member who you spend the most time with

You should say:

Who this person is

What kind of person he /she is

What you usually do together

And explain why you spend most time with him/her

IELTS Speaking sample

She"s my aunt, and we live in the same house, so I’d say I’ve known her since forever. She is in her 70s now, but she looks a lot younger than her age. I guess it’s because she does yoga every day. She’s also very healthy and lucid

My aunt is a warm-hearted and friendly woman. Since I was a child, she has looked after me, and I really love spending time with her. She"s my confidant. Every day, after getting back home from work, I share with her everything on my mind whether it is relationship problems or conflicts at work.

She often listens to me carefully and asks questions that help me gain a better understanding of the issue. She also gives feedback to help me clarify my thinking and make suggestions. When she was younger, she worked in many fields ranging from HR to marketing, so she has a wealth of knowledge, skills and experience. Therefore, her feedback and suggestions are always of great help to me.

Besides, she is very patient with me. There have been times when I was fully aware that I was just talking nonsense, complaining about school or work. Still, she was there for me, listening to my grumbles and offering comfort.

Whenever I face problems in my life and need someone to turn to for advice, she is the first person that comes to mind.

Từ vựng trong IELTS Speaking sample

1. Lucid /ˈluː.sɪd/: minh mẫn, sáng suốt

Ví dụ: She gave a clear and lucid account of her plans for the company"s future.

2. Warm-hearted /ˌwɔːmˈhɑː.tɪd/: tốt bụng

Ví dụ: She"s a good, warm-hearted woman

3. To gain better understanding of something: hiểu rõ hơn về điều gì đó

understanding /ˌʌn.dəˈstæn.dɪŋ/ : hiểu

Ví dụ: We are hoping to gain a better understanding about the underlying process.

4. To clarify my thinking: làm rõ suy nghĩ của tôi

clarify /ˈklær.ɪ.faɪ/: làm rõ

thinking /ˈθɪŋ.kɪŋ: suy nghĩ

Ví dụ: It has helped me clarify my thinking about my research

5. To make suggestions: đưa ra gợi ý

suggestions /səˈdʒes.tʃən/: gợi ý

Ví dụ: She made some very helpful suggestions but her boss rejected them all.

6. Nonsense /ˈnɒn.səns/: điều phi lý

Ví dụ: This report is nonsense and nothing but a waste of paper.

Mở rộng:

Những từ vựng và ý tưởng trong bài có thể áp dụng cho chủ đề:

Describe an old person that you know and respect

I always have the greatest respect for her advice. When she was younger, she worked in many fields ranging from HR to marketing, so she has a wealth of knowledge, skills and experience. Therefore, her feedback and suggestions are always of great help to me.

Describe a person you want to have dinner with

I love having dinner with my aunt. She’s my confidant, and every day, during dinner, I share with her everything on my mind whether it is relationship problems or conflicts at work.

IELTS Speaking Part 3 Sample

Câu 1: What are the benefits of younger and older generations living together?

Gợi ý: generation (thế hệ), take care of each other (chăm sóc lẫn nhau), learn from each other (học hỏi lẫn nhau), valuable (có giá trị/ quý giá), life experience (kinh nghiệm sống)

Both younger and older generations can enjoy the benefits of living together. First, family members can take care of each other. Also, they can learn from each other. For example, children can help their parents with technology. In return, their parents can teach them a lot of valuable life lessons.

Câu 2: What about the drawbacks?

Gợi ý: tension (sự căng thẳng), privacy (sự riêng tư), alone time (thời gian một mình)

One drawback is that living together may lead to tension in a family when different generations have some kind of conflict. Besides, having more people in the home means less privacy, which may be stressful for introverts who need to be alone.

Câu 3: Which do you prefer, support from family members or friends? Why?

Gợi ý: trustworthy (đáng tin cậy), deceive (lừa dối), beholden (mắc nợ)

Personally, I prefer support from family members. Not every one of our friends is trustworthy, and thus we aren’t sure if they are deceiving us or not. Another reason is that it is really uncomfortable feeling beholden to others.

Đây là dạng chủ đề thông dụng thường hay xuất hiện trong các đề thi IELTS Speaking do vậy sẽ có rất nhiều ý tưởng để triển khai. Bạn có thể hoàn toàn áp dụng từ vựng và dàn ý mẫu vào các chủ đề tương tự như Describe a friend that you spend a lot of time with, Describe a family member who you spend the most time with, Talk About Your Best Friend

Cùng tham khảo cách lên ý tưởng và từ vựng ghi điểm cao về chủ đề “describe a person” ở bài viết dưới đây nhé!

*

Nội dung chính


Đề bài

Part 2: Describe someone you really like to spend time with.You should say: – Who this person is? – How do you know him/her? – What do you usually do together? – And explain why you like to spend time with him/her?

Bài mẫu band 7.5

Today I would like to tell you about a person I would like to spend my time with.

It is my boyfriend Louis, who is tall and cute in his spectacles. About the time we first saw each other, it was through a social networking platform where I came across his personal page. I actually was impressed by his cute smile and his passion for sports, especially rope skipping. After breaking the ice by texting, we decided to meet up in person. I invited him to come over for a late-night drink in my house and he agreed. Needless to say, I was so excited about that. We had a great night chatting and laughing because we in fact have plenty of common interests. The next morning, we found out that we were so well matched that we ended up updating each other.

Whenever we meet, we will hang out around the city center or chit-chat in a small restaurant with beer and side dishes. Besides, we also sometimes go shopping for clothes and watch some films in the cinema. To me, it is a great time to be with him as he always makes me happy.

There are several reasons why I like being with him. First, he works in a pharmacy, so thanks to him I have learned quite a lot of knowledge about medicines and supplements. Second, besides medicine, he is pretty clever in communication and marketing skills which are pretty interesting to know as secondary skills too. Third, we both share the same hobby of reading books. Therefore we never get bored with each other.

That is all I would like to say. Thank you for your listening.

Từ vựng

spectacles: kính cậnsocial networking platform: nền tảng mạng xã hộipassion: đam mêrope skipping: nhảy dâycommon interests: sở thích chungside dishes: món ăn kèmpharmacy: ngành y dượcmedicines and supplements: thuốc và thực phẩm chức năngsecondary skills: kỹ năng phụhobbies: sở thích

Bản dịch

Hôm nay tôi muốn kể cho bạn nghe về một người mà tôi muốn ở bên.

Đó là Louis, bạn trai của tôi, một anh chàng cao ráo và dễ thương mang kính cận. Chúng tôi biết tới nhau lần đầu thông qua mạng xã hội. Tôi đã xem qua trang cá nhân của anh ấy và thực sự bị ấn tượng bởi nụ cười dễ thương và niềm đam mê mà anh dành cho thể thao, đặc biệt là môn nhảy dây. Sau khi nhắn tin làm quen, chúng tôi quyết định gặp mặt trực tiếp. Tôi mời anh đến nhà tôi uống rượu khuya và anh đã đồng ý. Không cần phải nói, tôi đã rất vui mừng về điều đó. Chúng tôi đã có một đêm trò chuyện tuyệt vời và thực tế là chúng tôi có rất nhiều sở thích chung. Ngày hôm sau, chúng tôi phát hiện ra rằng hai đứa rất hợp nhau nên đã bắt đầu hẹn hò với nhau.

Bất cứ khi nào gặp nhau, chúng tôi sẽ đi dạo quanh trung tâm thành phố hoặc tán gẫu trong một nhà hàng nhỏ với bia và các mồi nhậu. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thỉnh thoảng đi mua sắm quần áo và đến rạp phim. Với tôi, đó là khoảng thời gian tuyệt vời khi ở bên anh ấy vì anh ấy luôn làm cho tôi hạnh phúc.

Xem thêm:

Có một số lý do tại sao tôi thích ở bên anh ấy. Đầu tiên, anh ấy làm trong ngành dược, nên nhờ anh ấy mà tôi đã học hỏi được kha khá kiến ​​thức về thuốc và thực phẩm chức năng. Thứ hai, ngoài y học, anh ấy còn khá thông minh trong các kỹ năng giao tiếp và marketing, những kỹ năng phụ cũng này khá thú vị. Thứ ba, cả hai chúng tôi đều có chung sở thích đọc sách. Vì vậy, chúng tôi không bao giờ cảm thấy nhàm chán với nhau.