Văn Miếu văn miếu là vị trí “lưu giữ” với “chứng loài kiến “nhiều chiến công hiển hách của phụ thân ông ta. Fan dân Việt Nam luôn luôn tự hào về ngôi miếu này và coi nó như một trong những phần linh hồn của họ. Dưới đó là những bài văn mẫu giới thiệu văn miếu quốc tử giám bằng tiếng Anh để bạn “khoe” một vị trí đầy ý nghĩa sâu sắc lịch sử này với phần đông người quốc tế mà bạn chạm mặt nhé!

1. Từ vựng tiếng Anh về văn miếu Quốc Tử Giám

The Temple of Literature: văn miếu Quốc Tử GiámAccomplished Virtue gate: Thành Đức Môn
Altar: Bàn thờ
Attained Talent gate: Đại Thành Môn
Back of the turtle: Mai rùa
Black ink: Mực Tàu, mực đen
Calligraphy pictures: Thư pháp
Constellation of Literature pavilion: Khuê Văn Các
Crystallization of Letters gate: cửa Súc Văn
Imperial academy: học viện hoàng gia
Literature lake: Văn Hồ
Magnificence of Letters gate: cửa ngõ Bi Văn
National university: trường quốc học

Giới thiệu văn miếu quốc tử giá bằng tiếng Anh

Red envelope: Bao lì xì
Red paper: Giấy đỏ
Sanctuary: chỗ tôn nghiêm
Stelae commanding horsemen khổng lồ dismount: Bia Hạ Mã
Stelae of Doctors: Bia tiến sĩ
Temple of Literature: quốc tử giám Quốc Tử Giám
The Great Middle gate: Đại Trung môn
The Great Portico: quần thể Nhập Đạo
The Master: Ông đồ
Tran’s dynasty: Triều đại nhà Trần
Well of Heavenly Clarity: Giếng Thiên Quang

2. Dàn ý ra mắt về văn miếu Quốc Tử Giám

Giới thiệu bao hàm về quốc tử giám Quốc Tử Giám

Temple of Literature is one of the Vietnam’s historical monuments & scenic places – Văn Miếu văn miếu là trong những di tích lịch sử của Việt Nam.Temple of Literature has a profound meaning for literature and art – Văn Miếu văn miếu quốc tử giám có ý nghĩa sâu dung nhan về văn học cùng nghệ thuật.

Bạn đang xem: Giới thiệu về văn miếu quốc tử giám bằng tiếng anh

Bạn đang xem: trình làng về văn miếu quốc tử giám bằng tiếng anh

Giới thiệu địa điểm địa lý

It’s located on Van Mieu street, Dong da district – Nó trưng bày ở phố Văn Miếu, quận Đống ĐaTemple of Literature is 2km away from Hoan Kiem lake to lớn the West – Văn Miếu quốc tử giám cách hồ nước Hoàn tìm 2 km về phía Tây.

Lịch sử của văn miếu quốc tử giám Quốc Tử Giám

Temple of Literature is the first University of Vietnam – Văn miếu quốc tử giám là trường đại học đầu tiên của Việt Nam
Temple of Literature was built in 1070 by Ly Thanh Tong, and Quoc Tu Giam was built in 1076, by Ly Nhan Tong. All of them were good Kings of Viet
Nam. – văn miếu quốc tử giám được tạo năm 1070 bên dưới thời vua Lý Thánh Tông và văn miếu được kiến tạo năm 1976 dưới thời vua Lý Nhân Tông
There were many mandarin who were learned và teached in there – có không ít vị quan vẫn học cùng dạy ngơi nghỉ đây.

Kiến trúc của văn miếu Quốc Tử Giám

Acreage: 54331 m2 – diện tích: 54331 m2Temple of Literature is vintage – Văn Miếu văn miếu thì cổ điển
Divided in 5 areas. They are separated by big wall and a gate – Được phân thành 5 khu vực vựng. Chúng được ngăn cách bởi bức tường lớn và một chiếc cổng
The main gate consists of 4 large pillars, both sides have steles written on it with the word “Ha Ma”. The name of the Temple of Literature written in ancient Chinese is called “Temple of Literature”. – Cổng bao gồm có 4 cột lớn, 2 bên được viết từ Hà Mãi. Phiên bản tên của văn miếu quốc tử giám ghi bằng văn bản Hán cổ điển có tên là “Văn Miếu Môn”In front of the Temple of Literature, there is a lake called Van Chuong Lake in the past, we can go upstairs và enjoy the scenery under the lake – Phía trước văn miếu quốc tử giám có một hồ gọi là hồ nước Văn Chương ngày xưa chúng ta cũng có thể trên lầu và ngắm cảnh dưới hồ

Tổng kết lại văn miếu quốc tử giám Quốc Tử Giám

Temple of Literature has a vintage beauty – văn miếu Quốc Tử Giám mang trong mình một vẻ đẹp nhất cổ điển
This is one of the most beautiful places in Vietnam – Đây là giữa những nới đẹp nhất của Việt Nam
Everyone should come here and try it once – người nào cũng nên mang lại đây thử một lần

3. Chủng loại câu giờ đồng hồ Anh về văn miếu Quốc Tử Giám

Temple of Literature situated on Van Mieu street, Dong domain authority district. (Văn Miếu văn miếu nằm trên phố Văn Miếu, quận Đống Đa.)Temple of Literature is 2km away from Hoan Kiem lake lớn the West (Văn Miếu văn miếu cách hồ nước Hoàn kiếm 2 km về phía Tây.)The Temple of Literature is on đứng đầu of historical & beautiful sightseeing. (Văn Miếu văn miếu nằm trong đứng đầu di tích lịch sử và thắng cảnh đẹp.)Quoc Tu Giam – the first national university of Viet Nam. (Quốc Tử Giám – ngôi trường đại học non sông đầu tiên của Việt Nam.)The Temple of Literature is a place khổng lồ honor Vietnam’s senior doctors và scholars. (Văn Miếu là vị trí tôn vinh những tiến sĩ, học giả thời thượng của Việt Nam.)The entrance fee of the Temple of Literature is 20,000 VND for an adult and 10,000 VND for a child. (Giá vé vào cổng văn miếu quốc tử giám là 20.000 đồng cho người lớn cùng 10.000 đồng với trẻ con em.)

4. Mẫu mã câu giới thiệu về bản vẽ xây dựng của Văn Miếu quốc tử giám bằng giờ Anh

The Temple of Literature was built in 1070 during the Dynasty of King Ly Thanh Tong. (Văn Miếu được xây dựng vào thời điểm năm 1070 thời vua Lý Thánh Tông.)The special thing that attracts visitors is that there are 82 stone steles of doctors here. (Điều đặc trưng thu hút khác nước ngoài là ở chỗ này lưu duy trì 82 bia đá của những tiến sĩ.)The Temple of Literature architecture is divided into 5 separate zones for each zone. (Kiến trúc Văn Miếu văn miếu được phân thành 5 khu riêng biệt theo từng khu.)Archaeological complexes of Van Mieu Quoc Tu Giam seen from the entrance are Van Mieu, Van Ly Truong Thanh, Khue Van Cac, dẻo Thanh and Thai Mieu. (Quần thể khảo cổ Văn Miếu văn miếu quốc tử giám nhìn từ cổng vào là Văn Miếu, Vạn Lý ngôi trường Thành, Khuê Văn Các, Đại Thành với Thái Miếu.)Ho Van is located in front of the Temple of Literature và is separated from the interior by Quoc Tu Giam street. (Hồ Văn nằm trước văn miếu quốc tử giám và được ngăn cách với phía trong bởi đường Quốc Tử Giám.)Khue Van Cac is an architectural work, although not massive, but it has a harmonious & beautiful ratio. (Khuê Văn Các là 1 trong công trình loài kiến ​​trúc mặc dù không to tướng nhưng tỷ lệ hài hòa, đẹp mắt.)Thien quang Tinh lake is square in shape. On the two sides of the lake is the doctoral beer hall. (Hồ Thiên quang Tinh hình vuông. Phía 2 bên hồ là bên bia tiến sĩ.)The central area of ​​the Temple of Literature includes two large works with parallel và serial layouts. The outside building is Bai Duong, the inner court is Thuong Cung.(Khu trung chổ chính giữa của quốc tử giám gồm hai công trình lớn được bố trí song song, thông suốt nhau. Tòa ngoài là Bái đường, tòa vào là Thượng cung.)Dai Thanh gate opens for the area of ​​the main architecture, where to lớn worship Confucius, Chu Cong, Tu Coord, & That Thap Nhi. This is also the teaching place of the old school supervisors.(Cổng Đại Thành mở ra khu vực kiến ​​trúc chính, chỗ thờ Khổng Tử, Chu Công, Tứ Phối, Thất Thập Nhị Lang. Đây cũng là địa điểm dạy học của những quản giáo ngày xưa.)

5. Đoạn hội thoại về Văn Miếu văn miếu quốc tử giám bằng giờ Anh

A: The weather today is so beautiful! – Thời tiết bây giờ thật đẹp!B: I think we should go somewhere. – Tôi nghĩ chúng ta nên đi đâu đó.A: Is the Temple of Literature nearby? – bao gồm phải Văn Miếu văn miếu quốc tử giám ở cách đây không lâu không?B: Right! It will take us five minutes on foot lớn get there. – Đúng vậy! bọn họ sẽ mất năm phút quốc bộ để mang đến đó.A: Let’s go! – cùng đi nào!B: Have you been lớn the Temple of Literature? – chúng ta đã đến văn miếu Quốc Tử Giám bao giờ chưa? A: I’ve heard about this place quite a lot but this is my first time here. – Tôi nghe có vẻ nó tương đối là lặng bình, nhưng đấy là lần trước tiên tôi đấy đây
B: Let’s take a walk around this place! – họ cùng quốc bộ một vòng xung quanh nơi này nhé!A: OK! – OK
Du lịch việt nam đang vô cùng pháttriển với ngày những thu hút đồng đội quốc tế, tuy nhiên để thấu hiểu về địa điểm màdu khách ước ao đến mà sự không tương đồng ngôn ngữ là một trong những hạn chế lớn, chính vì lẽ đó bàiviết giới thiệu Văn Miếu quốc tử giám bằng giờ Anh tiếp sau đây sẽ là mộtví dụ xử lý tồn trên này cho khách quốc tế.
Today, Quoc Tu Giam is aplace to lớn attract a lot of tourists khổng lồ Hanoi. Not only is the witness of thethousand years of Hanoi capital, Quoc Tu Giam is also the school"born" many talented talent for the country. Follow the tourists tovisit Hanoi, Viet Fun Travel would lượt thích to introduce the Quoc Tu Giam Temple -the first university in Vietnam khổng lồ you. Invite you lớn see through.
*

Temple Quoc Tu Giam is twoworks were built lớn teach và worship Confucius and ancient scholars of
Confucian scholars. Temple was built in 1070 under King Ly Thanh Tong, & Quoc
Tu Giam was built in 1076, under King Ly Nhan Tong.
It can be said that the Lydynasty was the most prosperous stage of education in Vietnam during the periodof feudal lordship và Quoc Tu Giam"s study. This is the most obvious evidenceof King Ly Nhan Tong"s determination khổng lồ improve his education.
This is a work built topromote the spirit of learning the people as well as seeking talent for thecountry. After being built, studying in Quoc Tu Giam began in 1076.
Pupils (pupils) Quoc Tu
Giam, who passed the Huong examination, passed the examination at the Ministryof Ceremonies will be admitted to lớn the National University to lớn hear lectures,writing to lớn prepare exam . Many well-known scholars have contributed to thecourt"s study in Quoc Tu Giam.
Today"s thai study in the
Quoc Tu Giam Temple, which is the former Quoc Tu Giam, for the students tostudy, the literature. This can be considered as the first national universityin Vietnam, the birthplace of talent for the country.
Temple of Literature is abeautiful tourist destination in Hanoi, located in the south of Thang Longroyal citadel, in an area of ​​55.027m2, divided into 5 separate areas by eachzone. The Van Mieu Quoc Tu Giam archaeological complex from the entrance is the
Temple of Literature, the Great Wall, the Khue Van Cac, dai Thanh and the Thai
Temple.
The first area from themain temple gate to the Great Gate. The two right hand side of the Great Gatehas two small doors, the door is called Thanh Duc (became a virtuous person),on the right called Dat Tai (become a talented).
Dai Trung mon Gate wasbuilt in 3-storey architecture on the high brick, tile roof, the middle ofwhich hung a small sign of the three words dẻo Trung Mon.
The second area from
Greater nhật bản to Khue Van Cac - an architectural representation of Vietnameseliterature & education.
The third area consists oflarge square-shaped wells of Thien Quang, creating harmonious harmony for thewhole Van Mieu Quoc Tu Giam relic and two rows of doctoral beer.
Each row has 41 beers, astone inscription on a turtle symbolizes immortality. 82 stone steles symbolizethe people who have ever achieved the title in Quoc Tu Giam, the most valuableartifact symbolizes the fondness of the Vietnamese people through 82examinations.
According to ancient ideas,the architecture of Khue Van The was built according lớn the theory of yin andyang. Khue Van Cac has 8 roofs of the bowl, plus a roof above it is 9, thenumber is truu. According khổng lồ the translation, the numbers 1, 3, 5, 7, 9 belongto the positive, Khue Van The has 9, ie the number of positive, representingthe sun.

Xem thêm: ✅ cách làm bánh trung thu rau câu nhân bánh flan không bị chảy nước


The Thien quang đãng squarerepresents the ground, while the Khue Van The represents the sun, meaning Quoc
Tu Giam is the center of all the essence of heaven và earth.
The fifth area is the
Temple of Revelation worshiping the parents of Confucius và the bầu School,where the training of the talents for the court.