Phát âm trong giờ Anh bao gồm nhiều chi tiết khác nhau, trong các số đó có một chi tiết mà rất nhiều người Việt thường xuất xắc mắc lỗi là âm câm. Vì chưng đó, bài viết này để giúp người đọc tìm hiểu về âm câm trong tiếng Anh và các quy tắc liên quan.
*

Trong giao tiếp tiếng Anh, việc phát âm chuẩn chỉnh được xem như là một trong số những tiêu chí đặc trưng hàng đầu. Vạc âm tác động trực sau đó nội dung và tác dụng truyền đạt tin tức giữa người nói và người nghe. Nếu người nói phát âm không chủ yếu xác, cho dù cho có sử dụng đúng ngữ pháp với từ vựng thì cũng sẽ tác động không ít tới sự việc nghe hiểu, làm khó và cực nhọc khăn cho tất cả những người nghe trong việc đón nhận thông tin.

Bạn đang xem: Những âm câm trong tiếng anh

Phát âm trong giờ Anh bao gồm nhiều chu đáo khác nhau, trong các số đó có một điều tỉ mỷ mà không ít người Việt thường tuyệt mắc lỗi là âm câm. Vì chưng đó, trong bài viết này, tác giả sẽ giúp đỡ người đọc tìm hiểu về âm câm và những quy tắc phân phát âm tương quan đến âm câm trong tiếng Anh trải qua các ví dụ cụ thể và bài bác tập ứng dụng.

Key Takeaways

Âm câm là chữ cái có lộ diện trong từ giờ Anh mà lại không tương đương với một âm nào khi được gọi ra.

Bài viết hỗ trợ quy tắc vạc âm liên quan đến âm câm theo sản phẩm công nghệ tự bảng vần âm (âm a, b, c, d, e, g, gh, h, i, k, l, n, p, s, t, u, w ). Vào đó, có một vài quy tắc chỉ vận dụng cho một số trong những trường hợp gắng thể. Do đó người học nên nắm rõ các quy tắc và áp dụng một bí quyết linh hoạt để sở hữu thể nâng cấp kỹ năng phạt âm giờ đồng hồ Anh một cách chuẩn chỉnh xác với hiệu quả.

Âm câm là gì?

Âm câm, hay còn được gọi là silent letter trong giờ Anh, là chữ cái xuất hiện trong từ giờ đồng hồ Anh nhưng bọn chúng không tương tự với một âm nào lúc phát âm từ đó.

Ví dụ, đối với từ “comb” (danh từ có nghĩa cái lược), vào từ này có “b” là âm câm. Mặc dù “b” có lộ diện trong từ, tuy thế khi đọc thì sẽ không còn phát âm chữ “b”, trường đoản cú này sẽ được đọc là /kəʊm/.

Trong giờ đồng hồ Anh có khoảng hơn 60% từ có chứa âm câm, với số lượng từ khủng như vậy sẽ gây ra khó khăn cho tất cả những người học trong vấn đề phân biệt lúc nào các vần âm trong một từ rõ ràng sẽ được xem như là âm câm và bao giờ chúng là các chữ mẫu bình thường.

Ví dụ vần âm “b” vào từ “comb” đã là âm câm, mà lại trong từ bỏ “herb” thì lại là chữ cái thông thường được phạt âm. Bởi vì đó, fan học buộc phải nắm vững các quy tắc phân phát âm tương quan đến âm câm sẽ tiến hành đề cập ở phần tiếp theo của bài viết, để nâng cấp được kĩ năng phát âm chuẩn chỉnh và tăng tính tác dụng trong giao tiếp.

*

Các phép tắc về âm câm trong giờ Anh

Âm a câm

Quy tắc:a thường xuyên là âm câm trong các trạng từ xong xuôi bằng đuôi “a-lly”, chũm vào đó sẽ chuyển thành âm /ə/ ngắn khi đọc. Ví dụ:

musically /ˈmjuː.zɪ.kəl.i/ (trạng từ - liên quan đến âm nhạc)

logically /ˈlɒdʒ.ɪ.kəl.i/ (trạng trường đoản cú - một giải pháp lý trí)

romantically /rəʊˈmæn.tɪ.kəl.i/ (trạng từ bỏ - một giải pháp lãng mạn)

Âm b câm

Quy tắc 1: b là âm câm lúc đứng sau chữ cái m và nằm ở vị trí cuối từ.

Ví dụ:

limb /lɪm/ (danh từ - tay, chân của người/ rượu cồn vật)

crumb /krʌm/ (danh trường đoản cú - vụn bánh mì)

climb /klaɪm/ (động tự - leo, trèo)

plumb /plʌm/ (động từ - bơm nước)

thumb / /θʌm/ (danh trường đoản cú - ngón cái)

bomb /bɒm/ (danh từ bỏ - trái bom)

Quy tắc 2: b hay là âm câm khi đứng trước vần âm t đứng ngơi nghỉ cuối từ gốc.

Một số tự trong tiếng Anh đang có kết cấu như sau: chi phí tố - từ gốc - hậu tố.

Ví dụ 1:

Từ gốc: doubt /daʊt/ (động trường đoản cú - nghi ngờ)

Khi thêm hậu tố:

-ful: doubtful /ˈdaʊt.fəl/ (tính trường đoản cú - nghi ngờ)

-er: doubter /ˈdaʊ.tər/ (danh từ bỏ - bạn nghi ngờ)

Cả nhị từ trên gồm từ nơi bắt đầu là doubt , gồm t nằm cuối với b đứng trước t => “b” là âm câm.

Ví dụ 2:

Từ gốc: debt /det/ (danh trường đoản cú - nợ)

Khi thêm hậu tố -or:debtor /ˈdet.ər/ (danh từ - con nợ)

Từ trên tất cả từ nơi bắt đầu là debt, gồm t nằm cuối cùng b đứng trước t => “b” là âm câm.

Âm c câm

Quy tắc 1: c là âm câm khi phối kết hợp trong âm ghép “sc”. Tuy nhiên quy tắc này không áp dụng cho toàn bộ từ trong giờ đồng hồ Anh.

Ví dụ:

muscle /ˈmʌs.əl/ (danh tự - cơ bắp)

scissors /ˈsɪz.əz/ (danh từ bỏ - mẫu kéo)

fascinate /ˈfæs.ən.eɪt/ (động trường đoản cú - làm hấp dẫn ai đó)

ascent /əˈsent/ (danh trường đoản cú - sự đi lên)

science /ˈsaɪ.əns/ ( danh trường đoản cú - khoa học)

scene /siːn/ (danh trường đoản cú - bối cảnh)

Một số trường phù hợp không áp dụng quy tắc bên trên mà sẽ được phát âm thành /sk/ như:

scandal /ˈskæn.dəl/ (danh trường đoản cú - vụ bê bối)

sclera /ˈsklɪə.rə/ (danh từ bỏ - màng cứng)

sceptic /ˈskep.tɪk/ (danh từ - sự hoài nghi)

scan /skæn/ (động từ - dò xét, nhìn)

script /skrɪpt/ (danh từ - kịch bản, bạn dạng thảo)

scarify /ˈskær.ɪ.faɪ/ (động từ bỏ - xới (đất)

Quy tắc 2: c thường là âm câm ví như đứng trước chữ cái “q” hoặc “k”. Ví dụ:

acquaintance /əˈkweɪn.təns/ (danh từ bỏ - tín đồ quen)

acknowledge /əkˈnɒl.ɪdʒ/ (động từ - quá nhận, nhìn nhận)

acquit /əˈkwɪt/ (động từ - tha bổng, tuyên cha trắng án)

acquire /əˈkwaɪər/ (động trường đoản cú - thu/ download được)

Âm d câm

Quy tắc 1: d thường xuyên là âm câm trong sự phối hợp nd, ví dụ:

Handsome /ˈhæn.səm/ (tính từ bỏ - điển trai)

Handkerchief /ˈhæŋ.kə.tʃiːf/ (danh trường đoản cú - khăn tay)

Quy tắc 2: d hay là âm câm vào sự kết hợp dge, ví dụ:

badge /bædʒ/ (danh từ bỏ - huy hiệu)

edge /edʒ/ (danh trường đoản cú - mép, rìa)

hedge /hedʒ/ (danh tự - sản phẩm rào)

wedge /wedʒ/ (danh tự - dòng nêm)

Quy tắc 3: d là âm câm vào từ Wednesday /ˈwenz.deɪ/ (danh trường đoản cú - sản phẩm công nghệ tư)

Âm e câm

Quy tắc 1: e hay là âm câm lúc đứng ngơi nghỉ cuối từ, nguyên âm đứng trước này thường sẽ phát âm kéo dài. Ví dụ:

bite /baɪt/ (động tự - cắn)

debate /dɪˈbeɪt/ (danh từ bỏ - cuộc tranh luận)

desire /dɪˈzaɪər/ (động tự - hy vọng muốn, khát khao)

stone /stəʊn/ ( danh tự - hòn đá)

shape /ʃeɪp/ (danh từ - hình dáng)

Một số trường thích hợp ngoại lệ lúc e là âm câm tuy nhiên nguyên âm đứng trước không kéo dãn như:

come /kʌm/ (động trường đoản cú - đến)

love /lʌv/ (động từ bỏ - yêu, thích)

some /sʌm/ (từ hạn định - một ít, một số)

have /hæv/ (động trường đoản cú - có)

Quy tắc 2: e hay là âm câm lúc đứng cuối từ gồm đuôi /le/, vậy vào đó sẽ chuyển thành âm /əl/ khi đọc. Ví dụ:

circle /ˈsɜː.kəl/ (danh trường đoản cú - hình tròn)

apple /ˈæp.əl/ (danh từ - trái táo)

simple /ˈsɪm.pəl/ (tính từ bỏ - đối chọi giản)

little /ˈlɪt.əl/ ( tính từ bỏ - nhỏ, ít)

Âm g câm

Quy tắc 1: g thường là âm câm khi đứng trước vần âm n. Ví dụ:

champagne /ʃæmˈpeɪn/ (danh trường đoản cú - rượu sâm panh)

foreign /ˈfɒr.ən/ (tính tự - ngoại quốc, nước ngoài)

sign /saɪn/ (động từ - ký kết tên)

align /əˈlaɪn/ (động tự - căn chỉnh)

assignment /əˈsaɪn.mənt/ (danh từ - nhiệm vụ, công việc được giao)

cologne /kəˈləʊn/ (danh từ bỏ - nước hoa)

Tuy nhiên một vài trường hợp ngoại lệ không tuân theo quy tắc bên trên như:

magnet /ˈmæɡ.nət/ (danh từ- nam châm)

igneous /ˈɪɡ.ni.əs/ (tính tự - liên quan đến đá magma)

signature /ˈsɪɡ.nə.tʃər/ (danh từ - chữ ký)

Âm gh câm

*

Quy tắc: gh là âm câm khi lép vế nguyên âm (trong giờ đồng hồ Anh có năm nguyên âm là u,e,o,a,i). Ví dụ

eight /eɪt/ (số 8)

thought /θɔːt/ (danh tự - suy nghĩ)

high /haɪ/ (tính từ bỏ - cao)

although /ɔːlˈðəʊ/ (liên từ bỏ - mang dù)

sight /saɪt/ (danh trường đoản cú - trung bình nhìn)

fraught /frɔːt/ (tính từ - đầy, nhiều)

Quy tắc 2: gh là âm câm khi lép vế nguyên âm cùng thường được được phân phát âm là /f/. Ví dụ:

cough /kɒf/ (động từ - ho)

rough /rʌf/ (tính trường đoản cú - gồ ghề)

laugh /lɑːf/ (động từ - cười)

tough /tʌf/ (tính tự - dai, bền)

Âm h câm

Quy tắc 1: h là âm câm lúc đứng sau vần âm “w”. Ví dụ:

what /wɒt/

why /waɪ/

where /weər/

whether /ˈweð.ər/

Quy tắc 2: h là âm câm lúc là chữ cái đứng đầu trong số từ sau:

hour /aʊər/ (danh từ bỏ - giờ đồng hồ đồng hồ)

honest /ˈɒn.ɪst/ (tính từ bỏ - thiệt thà)

heir /eər/ (danh trường đoản cú - tín đồ thừa kế)

honor /ˈɒn.ər/ (động trường đoản cú - trân trọng)

Quy tắc 3: h thường là âm câm lúc theo sau các chữ mẫu c, g, r. Ví dụ:

choir /kwaɪər/ (danh trường đoản cú - dàn hợp xướng)

echo /ˈek.əʊ/ (danh tự - tiếng vang)

ghost /ɡəʊst/ (danh tự - ma quỷ)

rhythm /ˈrɪð.əm/ (danh trường đoản cú - nhịp)

Âm i câm

Quy tắc: i là âm câm vào từ business /ˈbɪz.nɪs/ (danh trường đoản cú - ghê doanh)

Âm k câm

Quy tắc: k là âm câm khi là chữ cái đầu tiên của từ cùng đứng trước chữ cái n. Ví dụ:

knife /naɪf/ (danh tự - con dao)

know /nəʊ/ (động từ - hiểu, biết)

knowledge /ˈnɒl.ɪdʒ/ (danh trường đoản cú - sự hiểu biết)

knock /nɒk/ (động từ - gõ)

knot /nɒt/ (danh trường đoản cú - nút thắt)

Âm l câm

Quy tắc: l là âm câm khi đứng sau những nguyên âm a, o, u. Ví dụ:

calm /kɑːm/ (tính từ bỏ - bình tĩnh)

talk /tɔːk/ (động tự - nói chuyện)

would /wʊd/ (động tự khuyết thiếu)

salmon /ˈsæm.ən/ (danh từ - cá hồi)

should /ʃʊd/ (động trường đoản cú khuyết thiếu)

Âm n câm

Quy tắc: n là âm câm khi đứng sau chữ cái m cùng đứng làm việc cuối từ. Ví dụ:

damn /dæm/ (động từ bỏ - đổ lỗi/ chỉ trích)

column /ˈkɒl.əm/ (danh trường đoản cú - cột)

autumn /ˈɔː.təm/ (danh tự - mùa thu)

hymn /hɪm/ (danh tự - Thánh ca)

Âm p. Câm

Quy tắc: phường là âm câm khi là chữ cái trước tiên của từ và theo sau p là một phụ âm. Ví dụ:

pseudo /sjuː.dəʊ-/ (tiền tố - giả)

psychic /ˈsaɪ.kɪk/ (tính từ - trực thuộc về trung khu linh )

psychology /saɪˈkɒl.ə.dʒi/ (danh từ bỏ - chổ chính giữa lý)

psycho /ˈsaɪ.kəʊ/ (tính tự - vai trung phong thần)

Quy tắc 2: p. Thường là âm câm vào sự kết hợp ph và thường đưa thành âm /f/ khi phát âm. Ví dụ

telephone /ˈtel.ɪ.fəʊn/ (danh từ - năng lượng điện thoại)

paragraph /ˈpær.ə.ɡrɑːf/ (danh từ bỏ - đoạn văn)

alphabet /ˈæl.fə.bet/ (danh từ - chữ cái)

Quy tắc 3: p. Là âm câm trong các từ sau:

coup /kuː/ (danh trường đoản cú - sự đảo chính)

cupboard /ˈkʌb.əd/ (danh trường đoản cú - tủ)

receipt /rɪˈsiːt/ (danh trường đoản cú - biên nhận, hóa đơn)

Âms câm

Quy tắc: s là âm câm trong các từ sau:

island /ˈaɪ.lənd/ (danh tự - đảo)

isle /aɪl/ (danh trường đoản cú - ốc đảo)

debris /ˈdeb.riː/ (danh từ bỏ - mảnh vụn)

Âm t câm

*

Quy tắc: t là âm câm trong những từ thịnh hành sau:

whistle /ˈwɪs.əl/ (động tự - huýt sáo)

listen /ˈlɪs.ən/ (động trường đoản cú - nghe)

castle /ˈkɑː.səl/ (danh tự - thọ đài)

ballet /ˈbæt.əl/ (danh trường đoản cú - trận chiến)

soften /ˈsɒf.ən/ (động từ bỏ - làm cho mềm)

gourmet /ˈɡɔː.meɪ/ (tính từ - chất lượng cao (đồ ăn)

asthma /ˈæs.mə/ (danh từ - bệnh hen phế quản suyễn)

christmas /ˈkrɪs.məs/ (danh trường đoản cú - giáng sinh)

Âm u câm

Quy tắc: u là âm câm lúc đứng sau chữ cái g với đứng trước một nguyên âm. Ví dụ:

guess /ɡes/ (động trường đoản cú - đoán)

colleague /ˈkɒl.iːɡ/ (danh trường đoản cú - đồng nghiệp)

guitar /ɡɪˈtɑːr/ (danh từ - đàn ghi ta)

guilty /ˈɡɪl.ti/ (tính từ - cảm xúc tội lỗi)

tongue /tʌŋ/ (danh trường đoản cú - lưỡi)

Quy tắc 2: u hay là âm câm trong những trạng từ kết thúc bằng đuôi “u-lly”, thế vào này sẽ chuyển thành âm /ə/ ngắn lúc đọc. Ví dụ:

beautifully /ˈbjuː.tɪ.fəl.i/ (trạng trường đoản cú - một phương pháp đẹp)

wonderfully /ˈwʌn.də.fəl.i/ (trạng trường đoản cú - một cách tuyệt vời)

Âm w câm

Quy tắc: w là âm câm là chữ cái đầu tiên của từ và theo sau w là chữ r. Ví dụ:

wrong /rɒŋ/ (tính từ bỏ - sai)

wrist /rɪst/ (danh từ - cổ tay)

write /raɪt/ (động tự - viết)

wrap /ræp/ (động từ bỏ - gói)

Quy tắc 2: w là âm câm trong những từ phổ cập sau:

who /huː/ (đại từ)

whole /həʊl/ (tính từ - toàn bộ)

two /tuː/ (số 2)

sword /sɔːd/ (danh trường đoản cú - cây kiếm)

answer /ˈɑːn.sər/ (danh trường đoản cú - câu trả lời)

Nguồn gốc của một vài âm câm

Âm “k” với “g” câm (Ví dụ: knife /naɪf/; gnaw /nɑː/, gnat /næt/, knee /niː/)

Những từ bên trên được bắt đầu từ người Viking (từ những nước nhà Bắc Âu như Thụy Điển, Đan Mạch). Để vạc âm các từ bên trên một cách thuận tiện hơn, các âm “k” và “g” đã trở thành âm câm nhưng giải pháp viết vẫn được duy trì nguyên. Ở những nước Bắc Âu, người dân vẫn phân phát âm tương đối đầy đủ âm “k” và “g” mà không trở nên lược bỏ.

Từ “island” /ˈaɪ.lənd/ có âm “s” câm được mượn thư thả “isle” trong tiếng Pháp. Vẫn với chân thành và ý nghĩa là quần đảo và bí quyết viết không đổi, âm “s” được lược giản nhằm phát âm một cách tiện lợi hơn.

Âm câm “gh” (ví dụ: high /haɪ/; fraught /frɔːt/) với trong vài ngôi trường hợp, “gh” được phạt âm thành âm “f” (ví dụ: cough /kɒf/; rough /rʌf/). đầy đủ từ vựng trên bắt đầu từ vùng Anglo Saxon (tiếng Anh cổ). Lúc đầu, âm này được phát âm bởi âm “h”. Mặc dù nhiên, sau khi người Pháp xâm lược, âm “g” đang được sản xuất trước tạo thành âm “gh”. Điều này để cho “gh” trở thành âm câm hoặc được vạc âm như âm “f”.

Vai trò của âm câm trong giờ đồng hồ Anh

Âm câm giúp người học phạt âm dễ dàng hơn. Ví dụ: tự “Handsome” có âm “d” câm, “why” gồm âm h câm. Bài toán lược quăng quật âm khó trong số từ bên trên giúp tín đồ học vạc âm dễ dãi và đồng thời giúp giọng điệu được cải thiện.

Âm câm cũng biểu lộ sự phong phú và đa dạng của giờ đồng hồ Anh. Ngôn từ có sự tác động từ vựng từ hồ hết nước khác như tiếng Pháp, giờ Latinh, v.v. Từ đó, fan học rất có thể tiếp cận với không ít từ vựng đa dạng và phong phú và ý nghĩa

Bài tập ứng dụng

Xác định trong số từ bên dưới đây, từ làm sao có chữ cái gạch chân là âm câm?

A. Lamb B. Robust C. Brother D. Debris

A. Summer B. Guitar C. Customer D. Button

A. Useful B. Island C. Prison D. Square

A. Heart B. Heavy C. Honour D. Horse

A. Network B. Weekend C. Necklace D. Knowledge

A. Psychology B. Prohibition C. Parliament D. Occupation

A. President B. Executive C. Technical D. Personnel

A. Education B. Technically C. Cooperate D. Expansion

A. Doubtful B. Antibiotic C. Republic D. Disabled

A. Conscious B. Scandal C. Scooter D. Scarcity

A. Signature B. Magnet C. Cologne D. Igneous

A. Overwhelm B. Facility C. Election D. Flexible

A. Estimate B. Christmas C. Mountain D. Politics

A. Winter B. Answer C. Runway D. Weaken

A. Calendar B. Academy C. Hundred D. Handkerchief

Đáp án

A. Lamb

B. Guitar.

B. Island

C. Honour

D. Knowledge

A. Psychology

B. Executive

B. Technically

A. Doubtful

A. Conscious

C. Cologne

A. Overwhelm

B. Christmas

B. Answer

D. Handkerchief

Tổng kết

Phát âm giờ đồng hồ Anh chuẩn là trong số những yếu tố tiên quyết giúp người học nâng cấp được tài năng giao tiếp, trong những số đó âm câm được xem như là khía cạnh mà đa phần người học tập thường tuyệt mắc lỗi lúc nói. Do đó, bài viết trên đã reviews đến tín đồ học các quy tắc phạt âm dễ nhớ về âm câm trong giờ đồng hồ Anh kèm theo các ví dụ chũm thể. Đồng thời giới thiệu phần bài xích tập áp dụng để fan học có thể ôn lại những quy tắc về âm câm sau khi đã mày mò và thay chắc những quy tắc trên.

Hy vọng với nội dung bài viết này, người học rất có thể hạn chế được những lỗi phạt âm liên quan đến âm câm và tiếp xúc bằng tiếng Anh hiệu quả, đúng mực hơn.

*

Âm câm, thực chất là “chữ cái câm” (silent letter) là các chữ cái xuất hiện trong từ giờ đồng hồ Anh nhưng không được đọc ra. Hiện tượng lạ này gây nặng nề khăn cho tất cả những người học khi họ nhìn thấy một từ tất cả âm câm lần thứ nhất tiên. Fan học thường phải học thuộc lòng đều từ này vì không tồn tại quy tắc cụ thể nào. Các bảng phiên âm giờ anh bên dưới sẽ chỉ ra phần lớn từ bao gồm âm câm thông dụng nhất.

Ví dụ bảng phân phát âm giờ anh

Âm “h”


what /wɑːt/

cái gì, cố kỉnh nào

honest /ˈɑːnɪst/

chân thật

when /wen/

khi nào

hour /aʊər/

giờ

why /waɪ/

vì sao

while /waɪl/

trong khi

which /wɪtʃ/

gì, mẫu nào

where /weər/

ở đâu, đâu

whether /ˈweðər/

có… không, có… chăng

rhythm /ˈrɪðəm/

nhịp điệu

ghost /ɡoʊst/

ma, láng mờ


lamb /læm/

cừu non, làm thịt cừu

comb /koʊm/

cái lược

thumb /θʌm/

ngón tay cái

doubt /daʊt/

sự nghi ngờ

numb /nʌm/

tê cóng

plumber /ˈplʌmər/

thợ hàn chì

crumb /krʌm/

miếng, mảnh vụn

limb /lɪm/

bờ, rìa

climbing /ˈklaɪmɪŋ/

leo trèo

debt /det/

món nợ

bomb /bɒm/

quả bom

tomb /tuːm/

chôn cất


knife /naɪf/

con dao

knock /nɒk/

cú đánh, giờ gõ (cửa)

knee /niː/

đầu gối

knight /naɪt/

hiệp sĩ

knot /nɑːt/

nút, nơ

knack /næk/

sở trường, mẹo

knitting /ˈnɪtɪŋ/

đan len

knew /njuː/

biết, hiểu biết

know /nəʊ/

biết, hiểu biết

knob /nɒb/

u, bướu


fasten /ˈfæsən/

buộc chặt, trói chặt

Christmas /ˈkrɪsməs/

giáng sinh

castle ˈkæsl/

thành trì, lâu dài

mortgage /ˈmɔːɡɪdʒ/

sự cố gắng cố, vắt chấp

listen /ˈlɪsən/

nghe

soften /ˈsɒfən/

làm mềm dẻo


tcnducpho.edu.vn xin share mọt số tuyệt kỹ phát hiện nay âm câm trong giờ Anh:

 1. B

Nguyên tắc 1: B không được phân phát âm khi che khuất M làm việc cuối từ.

VD: limb, crumb, dumb, comb, bomb, thumb.

Nguyên tắc 2: B ko được phạt âm lúc đứng trước T hay là ngơi nghỉ cuối tự nhưng chưa phải lúc nào thì cũng vậy.

VD: debt, doubt, subtle, debtor, doubtful.

2. C

Nguyên tắc: C không được phạt âm lúc trong từ có chứa “scle”.

VD: muscle, sclerosis.

Ngoại lệ: Sclera, asclepiad.

3. D

Nguyên tắc 1: D không được vạc âm một trong những từ thông dụng sau: Handkerchief, Wednesday, sandwich, handsome.

Nguyên tắc 2: D cũng ko được phạt âm khi trong từ gồm chứa DG.

VD: Pledge, dodge, grudge, hedge.

4. E

Nguyên tắc: E không được vạc âm khi đứng cuối một trong những từ, và thường kéo dãn dài âm của nguyên âm.

VD: Hope, drive, gave, write, site, grave, bite, hide.

5. G

Nguyên tắc: G thường xuyên không được phân phát âm lúc đứng trước N.

VD: Champagne, foreign, sign, foreign, design, align.

Ngoại lệ: Magnet, igneous, cognitive.

6. GH

Nguyên tắc 1: GH không được phát âm khi che khuất một nguyên âm.

VD: Thought, through, thorough, borough, daughter, light, might, sigh, right, fight, weigh, weight.

Ngoại lệ: Doghouse, foghorn, bighead.

Nguyên tắc 2: GH đôi khi được phát âm như F.

VD: rough, tough, laugh, enough, cough, clough, draught.

Ngoại lệ: mọi ví dụ ở phương pháp 1!

7. H

Nguyên tắc 1: H không được phân phát âm khi lép vế W.

VD: what, when, where, whether, why.

Nguyên tắc 2: H ko được vạc âm lúc đứng đầu một số từ (đừng quên cần sử dụng mạo tự “an” với H câm).

VD: hour, honest, honour, heir.

8. K

Nguyên tắc: K ko được vạc âm khi đứng trước N ngơi nghỉ đầu từ.

VD: knife, knee, know, knock, knowledge.

9. L

Nguyên tắc: L không được phát âm khi đứng sau A, O, U.

VD: calm, half, talk, walk, would, should, could, calf, salmon, yolk, chalk

Ngoại lệ: Halo, bulk, sulk, hold, sold.

10. N

Nguyên tắc: N không được vạc âm khi đứng sau M ngơi nghỉ cuối từ.

VD: Autumn, column.

11. P

Nguyên tắc: p. Không được phát âm lúc đứng đầu một số từ thực hiện tiền tố “psych” cùng “pneu”.

VD: Pneumatic, psychotherapy, psychotic, psychologist.

12. PH

Nguyên tắc: PH đôi khi được phát âm như F.

VD: telephone, paragraph, alphabet.

13. S

Nguyên tắc: S ko được phát âm giữa những từ sau:

Island, isle, aisle, islet.

14. T

Nguyên tắc: T không được phát âm giữa những từ thông dụng sau:

Castle, Christmas, fasten, listen, often, whistle, bustle, hasten, soften.

15. U

Nguyên tắc: U ko được phát âm khi lép vế G với đứng trước một nguyên âm trong và một từ.

VD: guess, guidance, guitar, guest, guild, guard.

16. W

Nguyên tắc 1: W ko được phân phát âm sống đầu một từ khi nó đứng trước R.

Ex: wrap, write, wrong, wring, wrap.

Nguyên tắc 2: W không được phạt âm trong số những từ sau:

Who, whose, whom, whole, whoever.

Xem thêm: 5 Website Tự Học Tiếng Anh Qua Mạng Miễn Phí, 5 Website Tự Học Tiếng Anh Giao Tiếp Miễn Phí

Các bạn có thể theo dõi thêm đoạn phim cô giáo giải đáp đọc toàn bộ các “âm câm” dưới để tham khảo và “chuẩn chỉ” phát âm giờ anh chuẩn cho thiết yếu mình.

 

Trong giờ đồng hồ Anh, các nguyên tắc luyện phạt âm tiếng anh không mang định và rõ ràng như tiếng Việt, vì vậy sẽ sở hữu được nhiểu trường vừa lòng nằm quanh đó quy tắc. Hãy cố gắng tạo kiến thức tra phiên âm bởi từ điển mỗi khi chạm mặt những trường đoản cú mới chúng ta nhé!