Re
Namer 6.9 là công cụ đổi tên tập tin rất thiêng hoạt và khỏe mạnh mẽ, cung cấp tất cả những chu trình thay tên tiêu chuẩn bao gồm tiền tố, hậu tố, nắm thế, chuyển đổi kiểu chữ cũng như xóa vứt nội dung bên trong dấu ngoặc, thêm số trang bị tự, biến đổi phần mở rộng tập tin,…
Đối với người tiêu dùng nâng cao, chương trình cung ứng quy tắc Pascal
Script chất nhận được lập trình quy tắc thay tên riêng.

Bạn đang xem: Phần mềm đổi tên file hàng loạt tiếng việt

Namer-3.jpg" alt="*">