Nếu về sau bạn vẫn có ước mơ trở thành những kỹ sư toán học, những kế toán viên hay đối chọi giản là kế toán ngân hàng, từ vựng về chủ đề Toán học là bắt buộc không thể thiếu vào từ điển của mình. Tuy nhiên, có rất nhiều bạn học đã bắn khoăn trước tính chuyên ngành cũng như số lượng khổng lồ về từ vựng Tiếng Anh vào Toán học. Nhưng lại đừng lo bởi giờ đây, chúng mình sẽ giúp đỡ các bạn chinh phục mọi từ chuyên ngành này qua series các từ vựng toán học. Và đến với buổi học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một phép toán rất quen thuộc thuộc vào đời sống hàng ngày, đó chính là phép nhân.

Bạn đang xem: Phép nhân trong tiếng anh

1. “Phép nhân” trong Tiếng Anh là gì: Định nghĩa và ví dụ Anh-Việt:

- vào Tiếng Anh, Phép nhân là multiplication, có cách đọc phiên âm Anh-Anh là /ˌmʌl.tɪ.plɪˈkeɪ.ʃən/ còn bên Anh-Mỹ là /ˌmʌl.tə.pləˈkeɪ.ʃən/. Là một danh từ, multiplication có thể đứng độc lập để trở thành chủ ngữ của câu cũng như kết hợp với các danh từ , tính từ khác để trở thành một cụm danh từ. Để diễn đạt số nhiều “những phép nhân” trong Tiếng Anh, ta thêm “s” vào sau danh từ, ta được Multiplications.

 

- Theo định nghĩa Tiếng Anh, Ta có: Multiplication is one of the four elementary mathematical operations of arithmetic which the other one are addition, subtraction và division. If we perform a multiplication, we will địa chỉ a number khổng lồ itself a particular number of times, or a calculation in which this is done.The multiplicand is a number which we want to showroom as many copies of it.The multiplier is a number of times which we want khổng lồ multiply. The multiplier and the multiplicand are often denoted by the cross symbol(x), by the midline dot operator (.). The hàng hóa is the result of the calculation.

 

- Theo định nghĩa Tiếng Việt, phép nhân là một vào bốn phép tính cơ bản vào toán học là cộng, trừ, nhân chia. Nếu chúng ta thực hiện một phép nhân tức là chúng ta vẫn muốn cộng với từng ấy lần số mà chúng ta muốn nhân. Nhì thừa số của phép nhân được ngăn cách nhau bởi dấu (x) hoặc (.) còn tích chính là kết quả của chúng.

 

- Để diễn tả một biểu thức nhân vào Tiếng Anh, chúng ta sẽ dùng “multiplied by” hoặc là “times” hoặc là sắp xếp 2 thừa số liên tiếp nhau nhưng lại thừa số thứ 2 ở dạng số nhiều. Ví dụ, ta diễn tả phép nhân “7 x 8 = 56” vào tiếng anh như sau:

 

Seven multiplied by eight equals fifty-six.

Seven times eight is/equals fifty-six.

Seven eights are fifty-six.

 

Hình ảnh mình họa phép nhân trong Tiếng Anh.

 

- Để hiểu rõ hơn về multiplication hay Phép nhân trong Tiếng Anh, chúng ta hãy cùng đến với một số ví dụ dưới trên đây nhé:

 

Peter is good at maths and I believe that he will not have any trouble with multiplication & division.

Peter học rất giỏi toán yêu cầu tôi tin là anh ấy sẽ ko gặp khó khăn gì với phép nhân cũng như phép chia.

 

My teacher asked us to write about how multiplication & addition were alike and different.

Giáo viên yêu thương cầu chúng tôi viết về điểm giống và điểm khác giữa phép nhân và phép cộng.

 

When presented with simple division or multiplication problems, I vày them in my head.

Khi được hỏi về các phép toán chia hoặc nhân 1-1 giản, tôi làm chúng ở trong đầu.

 

My teacher said that the multiplication of whole numbers might be thought of as a repeated addition.

Giáo viên của tớ nói rằng phép nhân các số nguyên hoàn toàn có thể được coi là một phép cùng lặp đi lặp lại.

 

Because Linda didn’t know how to vì this multiplication,she couldn’t solve this problem & got a bad mark.

Bởi vì Linda ko biết tính phép nhân này, cô ấy đã ko giải được bài toán và nhận điểm kém

 

Tommy said that it was a multiplication of two prime numbers which are seven and eleven.

Tommy nói rằng đó là phép nhân của hai số nguyên tố là 7 và 11.

 

If you had paid your attention to my lesson, you would've known how to vì this multiplication.

Nếu bạn chú ý vào bài giảng của tôi, bạn đã hiểu cách làm phép nhân này.

 

Felipe said that we could find the area of this rectangle if we did the multiplication of length measures.

Felipe nói rằng bạn cũng có thể tìm thấy diện tích của hình chữ nhật này nếu họ thực hiện tại phép nhân những số đo độ dài.

 

Hình ảnh minh họa Phép nhân trong Tiếng Anh.

 

2.Từ vựng tương quan đến Phép nhân vào Tiếng Anh.

 

- bên cạn Multiplication, chúng ta còn rất nhiều từ vựng có tương quan đến “Phép nhân” vào Tiếng Anh. Hãy cùng tìm hiểu những từ vựng đó là gì nhé:

 

Từ vựng

Ý nghĩa

Multiplier

Số lần muốn nhân

Multiplicand

Số muốn nhân

Commutative property

Tính chất giao hoán

Implied multiplication

Phép nhân có biến số

Asterisk

Dấu hoa thị (*)

Factors

Thừa số

Phép nhân dài

Phép nhân dài

Product

Tích

Multiplication tables

Bảng cửu chương

Decimal system

Hệ thống thập phân

Multiplication algorithms

Thuật toán nhân

Dimensional analysis

Phân tích chiều

Abridged multiplication

Hằng đẳng thức

Block multiplication

Phép nhân khối

Scalar multiplication

Phép nhân vô hướng

Natural multiplication

Phép nhân số tự nhiên

Complex multiplication

Phép nhân phức

 

Hình ảnh minh họa phép nhân vào Tiếng Anh.

 

Trên phía trên là tổng hợp kiến thức về “Phép nhân” vào Tiếng Anh là gì: Định nghĩa và ví dụ Anh-Việt về từ. Studytienganh mong rằng qua bài đọc, mọi băn khoăn, khó khăn về từ vựng đã được chúng mình giải quyết mang đến các giáo viên, kĩ sư, nhân viên kế toán,... Luôn luôn tự tin lúc sử dụng từ. Và cũng đừng quên đón đọc các bài đọc tiếp theo của chúng mình để thu về một khối lượng khổng lồ từ vựng Tiếng Anh nói thông thường và Toán học nói riêng biệt nhé.

Trong chương này mình sẽ trình bày cách đọc và viết tứ phép toán cơ bạn dạng trong giờ đồng hồ Anh. Đó là các phép toán cộng, trừ, nhân, chia. Thuộc CNTA tìm hiểu Cộng trừ nhân phân tách tiếng Anhcác phép tính trong giờ đồng hồ anh là gì nhé!

Các phép tính trong giờ đồng hồ anh là gì?

addition < ə’diʃən > : phép cộngsubtraction < səb’ trækʃən > : phép trừmultiplication < mʌltiplication > : phép nhândivision < də’ viʒən > : phép chiamultiplication table < mʌltiplication teibəl > : bảng cửu chươngadd < æd > : cộng, thêm vàosubtract < səb’ trækt > : trừ, giảm đidivide < də’ vaid > : chiaplus < plʌs > : cộng, thêm vàominus < ‘mainəs > : trừ, giảm đi

Cộng trừ nhân phân chia tiếng Anh là gì?

Phép cộng trong tiếng Anh là gì?

Phép cộng trong tiếng Anh là Addition: < ə’diʃən >.

Với phép cộng:

Để màn biểu diễn cho dấu cộng (+), bạn cũng có thể sử dụng and, make hoặc plus.Để màn trình diễn kết quả, chúng ta cũng có thể sử dụng rượu cồn từ to be hoặc equal

Dưới đó là các bí quyết nói khác nhau cho việc 7 + 4 = 11:

– Seven and four is eleven. – Seven & four’s eleven. – Seven và four are eleven. – Seven & four makes eleven. – Seven plus four equals eleven. (Đây là cách biểu đạt theo ngữ điệu Toán học).

*
Phép cùng (Addition) trong giờ đồng hồ Anh

Phép trừ trong tiếng Anh là gì?

Phép trừ trong giờ Anh là Subtraction: < səb’ trækʃən >.

Với phép trừ:

Để màn trình diễn cho dấu trừ (-), chúng ta cũng có thể sử dụng minus. Hoặc chúng ta cũng có thể sử dụng giới từ bỏ from với giải pháp nói ngược lại.Để trình diễn kết quả, bạn cũng có thể sử dụng rượu cồn từ to be hoặc equal

Dưới đó là các bí quyết nói không giống nhau cho vấn đề 11 – 7 = 4:

– Seven from eleven is four. Eleven minus seven equals four. (Đây là cách diễn tả theo ngôn ngữ Toán học)

Phép nhân trong giờ đồng hồ Anh là gì?

Phép nhân trong tiếng Anh là Multiplication: < mʌltiplication >.

Với phép nhân:

Để trình diễn cho dấu nhân (x), bạn cũng có thể sử dụng multiplied by hoặc times. Hoặc chúng ta cũng có thể nói nhì số nhân tiếp tục nhau, trong các số đó số nhân sản phẩm công nghệ hai màn trình diễn ở dạng số nhiều.Để biểu diễn kết quả, bạn có thể sử dụng cồn từ to be hoặc equal

Dưới đó là các phương pháp nói khác nhau cho việc 5 x 6 = 30:

– Five sixes are thirty. – Five times six is/equals thirty. – Five multiplied by six equals thirty. (Đây là cách diễn đạt theo ngữ điệu Toán học)

Phép phân chia trong giờ Anh là gì?

Phép chia trong giờ Anh là Division: < də’ viʒən >.

Với phép chia:

Để biểu diễn cho dấu phân chia (÷), chúng ta có thể sử dụng divided by. Hoặc bạn có thể sử dụng into theo phong cách nói ngược lại như trong phép trừ.Để màn biểu diễn kết quả, chúng ta cũng có thể sử dụng đụng từ lớn be, equal hoặc sử dụng go.

Dưới đây là các phương pháp nói không giống nhau cho bài bác toán đôi mươi ÷ 5 = 4:

– Five into twenty goes four (times) – Twenty divided by five is/equals four. (Đây là cách miêu tả theo ngôn từ Toán học)


Ghi chú: Nếu vấn đề có những số hạng hoặc tác dụng là những số thập phân hoặc dạng phân số, bạn tham khảo cách phát âm viết những số trong các chương trước.

Ví dụ việc với 5 ÷ 2 = 2.5 thì chúng ta cũng có thể nói:

Five divided by five is/equals two point five.

Xem thêm: Dương dương trong yêu em từ cái nhìn đầu tiên " sau 5 năm: trịnh sảng

Các dấu cùng trừ nhân phân tách trong tiếng anh

+ Dấu cùng Plus /plʌs/ vệt trừ Minus /ˈmaɪ.nəs/± Dấu cùng hoặc trừ Plus /plʌs/ or minus /ˈmaɪ.nəs/x lốt nhân is multiplied by /ɪz/ /ˈmʌl.tɪ.plaɪ/ /baɪ/÷ vết chia is divided by /ɪz/ /dɪˈvaɪd/ /baɪ/

Các vệt khác trong giờ đồng hồ anh

STT ký kết Hiệu Tên Dấu Tiếng Anh Phiên Âm 1 . vết Chấm Dot /dɒt/ 2 . dấu chấm cuối câu Period /ˈpɪə.ri.əd/ 3 , vết phẩy Comma /ˈkɒm.ə/ 4 : lốt hai chấm Colon /ˈkəʊ.lɒn/ 5 ; lốt chấm phẩy Semicolon /ˌsem.iˈkəʊ.lɒn/ 6 vệt 3 chấm Ellipsis /iˈlɪp.sɪs/ 7 ! vết chấm cảm Exclamation mark /ek.skləˈmeɪ.ʃən ˌmɑːk/ 8 ? vệt hỏi Question mark /ˈkwes.tʃən ˌmɑːk/ 9 vệt gạch ngang nhiều năm Dash /dæʃ/ 10 lốt gạch ngang ngắn Hyphen /ˈhaɪ.fən/ 11 ( ) dấu ngoặc Parenthesis (hoặc ‘brackets’) /pəˈren.θə.sɪs/ or /ˈbræk.ɪt/ 12 < > dấu ngoặc vuông Square brackets /ˈskweə ˌbræk.ɪts/ 13 lốt phẩy phía trên bên bắt buộc Apostrophe /əˈpɒs.trə.fi/ 14 ‘ ‘ vệt trích dẫn đối kháng Single quotation mark /ˈsɪŋ.ɡəl/ /kwoʊˈteɪ·ʃən ˌmɑrk/ 15 ” ” vệt trích dẫn kép Double quotation marks /ˈdʌb.əl/ /kwoʊˈteɪ·ʃən ˌmɑrk/ 16 & Dấu và Ampersand /ˈæm.pə.sænd/ 17 vệt mũi thương hiệu Arrow /ˈær.əʊ/ 18 + Dấu cùng Plus /plʌs/ 19 vệt trừ Minus /ˈmaɪ.nəs/ 20 ± Dấu cùng hoặc trừ Plus or minus /plʌs/ or /ˈmaɪ.nəs/ 21 x vệt nhân is multiplied by /ɪz/ /ˈmʌl.tɪ.plaɪ/ /baɪ/ 22 ÷ Dấu phân tách is divided by /ɪz/ /dɪˈvaɪd/ /baɪ/ 23 = Dấu bởi is equal to /ɪz/ /ˈiː.kwəl/ /tuː/ 24 dấu không bởi is not equal khổng lồ /ɪz/ /nɒt/ /ˈiː.kwəl/ /tuː/ 25 vết Trùng is equivalent lớn /ɪz/ /ɪˈkwɪv.əl.ənt/ /tuː/ 26