Write a paragraph about advantages & disadvantages of Television. (Viết đoạn văn tiếng Anh nói về lợi ích và tác hại của TV.)


Television is a breakthrough invention of human, however, it has both advantages and drawbacks. First, take a look at its benefits. TV is a huge source of information with a wide variety news và instruction channels. You now can learn through TV và update news about what is happening in the world. Television also provides a huge knowledge of many fields including natural science, social science,… Besides, Television is a common type of entertainment thanks lớn a wide range of music TV programs, cartoons, reality shows or funny programs. On the other hand, television has some outstanding disadvantages. In fact, many people become addicted lớn Television & turn it on all day. Especially to children, they don’t want lớn go out to play with friends or focus on study. They just stick their eyes lớn the screen without wanting to leave. Some programs even contain violent và criminal content, which influence negatively on children. Also, spending hours watching TV is harmful lớn your eyesight & wasting your time. With that amount of time, you can vày something more beneficial such as playing sports, doing physical exercises or learning new skills. In summary, nowadays, television is indispensable & its benefits outweigh its drawbacks.

Dịch: Ti vi là một phát minh bứt phá của nhỏ người, tuy nhiên, nó tất cả cả lợi thế và hạn chế. Trước tiên, hãy chú ý vào các ích lợi của nó. TV là một trong những nguồn thông tin to con với nhiều kênh tin tức cùng kênh phía dẫn. Bây giờ bạn cũng có thể học qua TV và update tin tức về số đông gì đang xảy ra trên thay giới. TV cũng cung ứng nhiều con kiến ​​thức về nhiều nghành nghề dịch vụ như khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, ... ở bên cạnh đó, truyền họa là một loại hình giải trí phổ biến nhờ vào một loạt các chương trình tivi âm nhạc, phim hoạt hình, chương trình thực tiễn hay những chương trình hài hước. Mặt khác, truyền hình có một số ăn hại lớn. Trên thực tế, không ít người dân trở cần nghiện truyền họa và bật nó cả ngày. Đặc biệt đối với trẻ em, chúng không muốn đi chơi với bằng hữu hoặc tập trung vào bài toán học tập. Chúng chỉ dán đôi mắt vào screen mà không thích rời đi. Một số trong những chương trình thậm chí là còn cất nội dung bạo lực và tội phạm, tác động tiêu cực mang đến trẻ em. Đồng thời, sử dụng hàng giờ giúp thấy TV có hại cho thị lực của công ty và lãng phí thời gian của bạn. Với khoảng thời gian đó, bạn cũng có thể làm điều gì đó có ích hơn như đùa thể thao, bè cánh dục hoặc học các tài năng mới. Cầm lại, ngày nay, TV là luôn luôn phải có và tác dụng của nó lớn hơn những tiêu giảm của nó.

Bạn đang xem: Tác hại của việc xem tivi bằng tiếng anh

Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sửĐịa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dân
Tiếng anh thí điểmĐạo đức
Tự nhiên với xã hội
Khoa học
Lịch sử cùng Địa lýTiếng việt
Khoa học tự nhiên
Hoạt hễ trải nghiệm, hướng nghiệp
Hoạt động trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạc
Mỹ thuật
*

*

Everything is two-faced lượt thích the two faces of a coin, and so is watching TV. Watching TV has advantages.First, it widens our knowledge. Information on TV is diverse, letting the viewers know upto-date news from all fields of life such as news about politics, socioeconomy, scientific- chnology, etc…Second, TV serves us as a means of relaxation. Films, plays, music shows on TV are vailable all day. We can enjoy these programs at trang chủ whenever we like.Third, it is a good friend helping us kill time. Whenever we feel bored or do not know what lớn do. Simply turn on your TV set and you will surely feel OK soon. On the other hand, watching TV also has some disadvantages. Bad contents such as violent films, sexual exposures on the screen, and other sensitive topics may dangerously affect children. In addition, Watching TV too much or regularly also takes us much time và badly affects our health, especially our eyes.Finally, we have lớn pay some extra money for electricity consumption, too. In short, watching TV, which may be good or bad, depends on the way we use TV khổng lồ serve our life.

Dịch :

Tất cả đa số thứ là ngươi như hai khuôn khía cạnh của một đồng xu, và vì vậy xem truyền hình. Xem truyền hình hữu dụng thế.

Xem thêm: Những Bài Hát Giáng Sinh Tiếng Anh Hay Nhất, Những Bài Hát Giáng Sinh Bằng Tiếng Anh Hay Nhất

Đầu tiên, nó không ngừng mở rộng kiến thức của bọn chúng tôi. Tin tức về TV là đa dạng, được cho phép người xem biết tối đa-ngày tin tức từ tất cả các nghành nghề dịch vụ của cuộc sống chẳng hạn như các tin tức về chính trị, socioeconomy, chnology khoa học, vv...Thứ hai, TV chúng tôi phục vụ như là 1 phương tiện để thư giãn. Phim, kịch, nhạc, các show trên tivi là vailable toàn bộ các ngày. Chúng ta cũng có thể thưởng thức những chương trình này tận nơi bất cứ bao giờ chúng ta muốn.Thứ ba, nó là 1 người bạn tốt giúp đỡ shop chúng tôi giết thời gian. Bất cứ lúc nào chúng tôi cảm giác chán hay là không biết yêu cầu làm gì. Đơn giản chỉ cần rẽ trên TV của bạn tùy chỉnh thiết lập và bạn sẽ chắc chắn cảm thấy OK ngay. Phương diện khác, coi truyền hình cũng có một số nhược điểm. Nội dung xấu như phim bạo lực, tình dục xúc tiếp trên màn hình, và các chủ đề mẫn cảm khác nguy hại có thể tác động đến trẻ em em. Bên cạnh ra, xem TV vô số hoặc tiếp tục cũng mất nhiều thời gian cho công ty chúng tôi và ảnh hưởng xấu mang đến sức khỏe, đặc biệt là trong mắt của bọn chúng tôi.Cuối cùng, bọn họ phải trả một số trong những tiền thêm vào cho điện năng tiêu thụ, quá. Vào ngắn hạn, coi TV, mà có thể được tốt hay xấu, tùy trực thuộc vào cách công ty chúng tôi sử dụng TV để phục vụ cho cuộc sống đời thường của chúng tôi.