Chuỗi "Chữa sách giáo khoa giờ Anh cấp THCS", IELTS Fighter liên tiếp với bài xích chữa Unit 1: Hobbies - Skill của sách giáo khoa giờ Anh lớp 7. Bài viết bao bao gồm đáp án chi tiết, pdf đáp án.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 7 unit 1: my hobbies

UNIT 1: My Hobbies - Skill 1

Bài 1. Work in pairs. Look at the pictures & discuss the questions below.

(Làm vấn đề theo cặp. Nhìn vào hình và đàm luận câu hỏi mặt dưới)

Lời giải:1. - A teddy bear, a flower, a bird và flowers.

Bạn thấy gì vào bức hình?

- Một chú gấu bông, một bông hoa, một bé chim và các hoa.

- They are made of eggshells.

Bạn nghĩ những chiếc này làm bởi gì?

- Chúng được gia công từ vỏ trứng

- The hobby is carving eggshells.

Bạn hoàn toàn có thể đoán sở trường đó là gì không?

- Đó là sở trường khắc vỏ trứng.

Now, read about Nick"s father"s unusual hobby and check your answers.(Bây giờ, đọc về sở thích không thông thường của tía Nick và soát sổ câu trả lời của bạn.)

Tạm dịch:

Ba tôi bao gồm một sở trường không bình thường: khắc vỏ trứng. Như mọi bạn biết, vỏ trứng rất đơn giản vỡ. Cha tôi rất có thể làm ra phần lớn tác phẩm thẩm mỹ và nghệ thuật liât đẹp từ gần như vỏ trứng. Nó thiệt tuyệt.

Ông ấy đã bắt đầu sở thích từ thời điểm cách đây 5 năm sau một chăm đi cho Mỹ chỗ mà ông ấy đã thấy vài vỏ trứng xung khắc trong phòng triển lãm nghệ thuật. Ba tôi đang không đi đến lớp học khắc. Ông đã học đa số thứ tự Internet.

Vài fan nói rằng sở trường đó thật nặng nề và chán, nhưng không hẳn vậy. Toàn bộ những gì bạn cần là thời gian. Chắc rằng mất khoảng chừng 2 tuần để làm xong xuôi 1 vỏ trứng. Tôi thấy kinh nghiệm này thú vị vị những vỏ trứng tương khắc là món xoàn độc đáo dành riêng cho gia đình và chúng ta bè. Tôi hy vọng trong sau này ông đã dạy tôi cách khắc vỏ trứng.

Bài 2. Read the text and answer the questions.(Đọc và trả lời câu hỏi)

Lời giải:1. Why does Nick think his father"s hobby is unusual?

- He thinks his father’s hobby is unusual because eggshells are very fragile and his father can make beautiful pieces of art from empty ones.

(Tại sao Nick nghĩ sở trường của bố là ko bình thường?

- Anh ấy nghĩ sở trường của ba ấy không thông thường bởi bởi vỏ trứng dễ dàng vỡ và tía anh ấy hoàn toàn có thể tạo ra phần đông tác phẩm nghệ thuật và thẩm mỹ xinh rất đẹp từ đều vỏ trứng rỗng.)

Where did his father see the carved eggshells for the first time?

- He saw the carved eggshells for the first time in an art gallery in the US.

(Ba anh thấy số đông vỏ trứng xung khắc lần đầu tiên ở đâu?

- Ông ấy sẽ thấy phần đa vỏ trứng xung khắc lần trước tiên ở vào một kho lưu trữ bảo tàng ở Mỹ.)

How do some people find this hobby?

- They find it difficult and boring.

(Vài bạn cảm thấy sở thích này như thế nào?

- chúng ta thấy nó nặng nề và chán.)

Does Nick lượt thích his father"s hobby?

- Yes, he does.

(Nick có thích sở thích của cha không?

- Vâng, chúng ta ấy thích.)Bài 3. Read the sentences below and use no more than three words from the text to lớn complete them.(Đọc những câu dưới và sử dụng không thực sự 3 từ trong bài viết để chấm dứt chúng)

Lời giải:1. Carving eggshells

Ba của Nick mê say khắc vỏ trứng.

the us

Ông ấy triển khai sở mê say này khi ông ấy về lại nhà từ Mỹ.

internet

Ông ấy học khắc tự Internet.

time

Nick nghĩ về rằng bạn cũng có thể học khắc nếu như khách hàng có thời gian.

gifts

Vỏ trứng khắc có thể được dùng như những món xoàn cho gia đình và bạn bè.

Bài 4. Nick says that carved eggshells can be used as gifts for your family and friends. In pairs, discuss other uses of these pieces of art. Nội dung your ideas with the class.

(Nick bảo rằng vỏ trứng khắc hoàn toàn có thể được cần sử dụng như món quà cho gia đình và đồng đội bạn. Làm theo nhóm, bàn luận cách sử dụng khác của tác phẩm thẩm mỹ này. Chia sẻ những chủ kiến với lớp)

Lời giải:

- We can use eggshells for decoration at home, souvenirs, light (bigger eggs)...

Tạm dịch:

Chúng ta rất có thể sử dụng vỏ trứng để trang trí trong nhà, làm quà tặng lưu niệm, làm đèn (trứng mập hơn)...

Bài 5. Work in groups. Take turns talking about your hobbies. Use the questions below, và your own to lớn help.

(Làm bài toán theo nhóm. Lần lượt nói về sở yêu thích của em. áp dụng những thắc mắc bên dưới, và thắc mắc riêng của em để trợ giúp)

Lời giải:1: Playing badminton.

Tên sở thích của chúng ta là gì?

- Chơi cầu lông.

2: 02 years ago.

Bạn đã bắt đầu sở thích của khách hàng khi nào?

- từ thời điểm cách đó 2 năm.

3: It’s difficult. Because you must be quick.

Sở thích của người tiêu dùng khó xuất xắc dễ? tại sao?

- Nó khó. Bởi vì bạn đề xuất nhanh nhẹn.

4: Yes, it is. Because it makes me healthy.

Sở thích của bạn bè ích không? trên sao?

- Có. Bởi vì nó làm cho tôi khỏe khoắn mạnh.

5: Yes, I do.

Bạn có dự định tiếp tục sở thích của chính bản thân mình trong sau này không?

- Vâng, tôi có.

UNIT 1: My Hobbies - Skill 2

Bài 1. Vì you know anything about collecting glass bottles? do you think it is a good hobby? Why/Why not?(Em gồm biết gì về câu hỏi sưu trung bình vỏ chai không? Em bao gồm nghĩ đó là một sở đam mê tốt? lý do có và nguyên nhân không?)

Lời giải:

It means that you collect the glass bottles after you used. I think it is an easy and useful hobby. Yes, it is a good hobby because collecting can protect environment.

Tạm dịch:

Nó tức là bạn sưu tập các cái chai sau khi chúng ta sử dụng. Tôi nghĩ nó là 1 sở thích có ích và dễ thực hiện. Nó đúng là một sở trường hay chính vì việc sưu tầm gồm thể bảo đảm môi trường.

Bài 2. Listen to lớn an interview about hobbies. A 4!Teen reporter, Ngoc asks mi about her hobby. Complete each blank in the word website with no more than three words.

(Nghe một bài phỏng vấn về sở thích. Một phóng viên báo chí tờ báo 4!Teen hỏi Ngọc về sở thích của cô ấy. Ngừng mỗi không gian trong mạng lưới từ với không thật 3 từ)

Bài nghe:

Ngoc: Today we’re talking about your hobby, collecting glass bottles. It’s quite unusual, isn’t it?

Mi: Yes, it is.

Ngoc: When did you start your hobby?

Mi: Two years ago. I watched a TV programme about this hobby và liked it right away.

Ngoc: vì you share this hobby with anyone?

Mi: Yes, my mum loves it too.

Ngoc: Is it difficult?

Mi: No, it isn’t. I just collect all the beautiful glass bottles after we use them. My grandmother also gives me some.

Ngoc: What do you vị with these bottles?

Mi: I can make flower vase or lamps from them. I keep some unique bottles as they are và place them in different places in the house. They become home decorations.

Ngoc: vì chưng you think you will continue your hobby in the future?

Mi: Certainly, it’s a useful hobby. It can help save the environment.

Ngoc: Thank you, Mi.

Dịch bài nghe:

Ngoc: hôm nay chúng ta đang nói về sở phù hợp của bạn, thu thập các chai thủy tinh. Nó hơi lạ, phải không?

Mi: Đúng vậy.

Ngọc: bao giờ bạn bắt đầu sở mê thích đó?

Mi: hai năm trước. Tôi đang xem một chương trình truyền hình về sở trường này cùng thích nó ngay lập tức.

Ngoc: bạn có share sở ưa thích này với bất kể ai không?

Mi: Vâng, bà mẹ tôi cùng thích nó.

Ngoc: tất cả khó không?

Mi: Không, không phải vậy. Tôi chỉ thu thập toàn bộ các chai chất liệu thủy tinh đẹp sau khi cửa hàng chúng tôi sử dụng chúng. Bà tôi cũng đến tôi một số.

Ngọc: Bạn làm những gì với rất nhiều chai này?

Mi: Tôi hoàn toàn có thể làm lọ đựng hoa hoặc đèn hoa tự họ. Tôi giữ một số chai độc đáo và khác biệt như bọn chúng và đặt chúng ở đều nơi khác nhau trong nhà. Chúng biến đồ trang trí nhà.

Ngọc: bạn có nghĩ về rằng các bạn sẽ tiếp tục sở thích của chính mình trong tương lai?

Mi: chắn chắn chắn, đó là một sở phù hợp hữu ích. Nó rất có thể giúp tiết kiệm chi phí môi trường.

Ngọc: Cảm ơn, Mi.

Lời giải:

Mi’s hobbies:

- collecting glass bottles

- two years ago

- mother

a) grandmother

b) flower - lamps

c) home

- useful

- continue the hobby

Tạm dịch:

Sở phù hợp của Mi

- thương hiệu sở thích: sưu tập vỏ chai

- Bắt đầu: từ thời điểm cách đây 2 năm

- Người chia sẻ sở ham mê với Mi: mẹ

- Để tiến hành sở thích hợp này, chúng ta phải.

a) thu nhặt vỏ chay sau khoản thời gian sử dụng + nhận bọn chúng từ bà

b) làm cho một lọ hoa hoặc đèn

c) thực hiện chúng như đồ dùng trang trí trong nhà

- cảm giác về sở thích: hữu ích

- Tương lai: sẽ liên tiếp sở thích

Bài 3. Work in pairs. Ask and answer questions about each other’s hobby. Take notes below.(Làm câu hỏi theo những cặp. Hỏi và vấn đáp các câu hỏi về sở thích của nhau. Khắc ghi bên dưới)

Lời giải:

Hoa’s hobby

1: wimming

2: 1 year ago

3: her brother

4: practice swimming gradually

5: interesting

6: will continue the hobby & do more

Tạm dịch:

Sở mê thích của Hoa

1: thương hiệu sở thích: tập bơi lội

2: Cô ấy đã bước đầu sở thích hợp khi nào: cách đây 1 năm

3: Cô ấy share sở phù hợp với ai: em trai cô ấy

4: Để triển khai sở ưa thích này các bạn phải: thực hành tập bơi lội từ từ

5: xúc cảm về sở thích: thú vị

6: Tương lai: tiếp tục sở mê say và bơi lội nhiều hơn

Bài 4. Now, write a paragraph about your classmate’s hobby. Use the notes from 3. Start your paragraph as shown below.

(Bây giờ, hãy viết một đoạn văn về sở thích của người sử dụng cùng lớp. Sử dụng ghi chú ở bài xích 3. Ban đầu đoạn văn tự sự thể hiện bên dưới)

Lời giải:

Hoa is my classmate. Her hobby is swimming. She started to lớn swim 1 year ago. She usually goes swimming with her brother. She had to practice swimming gradually for this hobby. She finds this hobby interesting & relaxed. In the future, she will go swimming more.

Tạm dịch:

Hoa là bàn sinh hoạt của tôi. Sở thích của chúng ta ấy là tập bơi lội. Các bạn ấy đã bước đầu học bơi cách đây 1 năm. Chúng ta ấy hay đi bơi với em trai. Các bạn ấy sẽ phải thực hành tập bơi dần dần cho sở thích này. Các bạn ấy thấy sở thích này thiệt thú vị với thư giãn. Trong tương lai, các bạn ấy sẽ đi bơi nhiều hơn nữa.

Trên đấy là tất cả phần giải thuật của Unit 1: SKILL. Chúng ta học sinh rất có thể chọn download phiên bản pdf được IELTS Fighter đặt tại phía dưới bài viết này. Hy vọng chúng ta học sinh sẽ sở hữu được những giờ học vui vẻ và hữu dụng nhé.

Ngữ pháp: Thì lúc này đơn

Ngữ pháp: Thì hiện tại đơn Unit 1 giờ Anh 7 Global Success

Xem chi tiết


Getting Started

1. Listen and read. 2. Read the conversation again và and write T (True) or F (False). 3. Write the words và phrases from the box under the correct pictures. Then listen, check, and repeat. 4. Work in pairs. Write the hobbies from 3 in the suitable columns. 5. (Game) Find someone who...

Xem giải thuật


A Closer Look 1

1. Complete the words webs below with the words from the box. 2. Complete the sentences, using the -ing form of the verbs from the box. 3. Look at the pictures & say the sentences. Use suitable verbs of liking or disliking and the -ing form. 4. Listen and repeat. Pay attention to the sounds /ə/ và /ɜː/ 5. Listen lớn the sentences and pay attention lớn the underlined parts. Tick the appropriate sounds. Practise the sentences.

Xem giải thuật


A Closer Look 2

1. Match the sentences (1-5) khổng lồ the correct uses (a-c). 2. Complete the sentences. Use the present simple khung of the verbs. 3. Fill in each blank with the correct form of the verb in brackets. 4. Write complete sentences, using the given words and phrases. You may have to change the words or showroom some.5. (Game) Sentence race. Work in groups.

Xem giải mã


Communication

1. Listen & read the dialogue below. Pay attention to lớn the questions và answers. 2. Work in pairs. Ask và answer questions about what you like and don"t like doing. 3. Answer the questions. Fill in column A with your answers. 4. Now interview your friends, using the question in 3. Write his/ her answers in column B. 5. Compare your answer with your friend"s. Then present them khổng lồ the class.

Xem giải mã


Skills 1

1. Work in pairs. Look at the picture và discuss the questions below. 2. Read the text about gardening. Match each word in column A with its definition in column B. 3. Read the text again. Complete each sentence with no more than THREE words. 4. Work in pairs. Match each hobby with its benefit(s). One hobby may have more than one benefit. 5. Work in groups. Ask one another the following questions. Then present your partners" answers lớn the class.

Xem giải thuật


Skills 2

1. Look at the picture. What hobby is it? vày you think it is a good hobby? Why or why not? 2. Listen khổng lồ an interview about Trang’s hobby. Fill in each blank in the mind map with ONE word or number. 3. What is your hobby? Fill in the blanks below. 4. Now write a paragraph of about 70 words about your hobby. Use the notes in 3. Start your paragraph as shown below.

Xem giải thuật


Looking back

1. Complete the sentences with appropriate hobbies. 2. Write true sentences about you và your family members. 3. Use the present simple size of each verb lớn complete the passage. 4. Change the following sentences into questions & negative ones.

Xem lời giải


Project

1. Brainstorm some interesting và easy-to-do hobbies. 2. Choose a popular one among teens and discuss its benefits. 3. Create a poster about this hobby. Find suitable photos for it or draw your own pictures. 4. Present the hobby to the class. Try lớn persuade your classmates khổng lồ take it up.

Xem thêm: Meliá vinpearl nha trang empire nha trang, vinpearl condotel empire nha trang

Xem giải thuật


*
*

*

*
*

*
*

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép tcnducpho.edu.vn giữ hộ các thông tin đến các bạn để nhận ra các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.