Bài 2.

Bạn đang xem: Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó chia cho 4 rồi chia tiếp cho 2 thì được số bé nhất có 4 chữ số khác nhau

An và Bình bao gồm 70 viên bi, hiểu được nếu Bình bao gồm thêm 16 viên bi thì hai bạn có số bi bởi nhau. Hỏi ban đầu mỗi bạn có bao nhiêu bi?

*

Hai lần số bi của An là:

70 + 16 = 86 (viên bi)

Số bi của An là:

86 : 2 = 43 (viên bi)

Số bi của Bình là:

43 – 16 = 27 (viên bi)

Đáp số: An: 43 viên bi

Bình: 27 viên bi

Bài 3. Một nhà máy có hai tổ công nhân, tổ Một có khá nhiều hơn tổ nhị 18 công nhân, biết rằng nếu xí nghiệp có thêm 8 công nhân thì bên máy sẽ có được 100 công nhân. Hỏi mỗi tổ công nhân gồm bao nhiêu người?

Giải:

Tổng số công nhân của nhà máy là:

100 – 8 = 92 (công nhân)

Hai lần số người công nhân của tổ hai là:

92 – 18 = 74 (công nhân)

Số người công nhân của tổ nhị là:

74 : 2 = 37 (công nhân)

Số công nhân của tổ Một là:

37 + 18 = 55 (công nhân)

Đáp số: Tổ Một: 55 công nhân

Tổ Hai: 37 công nhân.

Bài 4. Tim nhị số gồm hiệu bằng 47, hiểu được nếu đem số thứ nhất cộng số thiết bị hai rồi cùng hiệu của chúng thì được 372.

Giải:

Theo đề bài ta có:

Số thứ nhất + Số trang bị hai + Hiệu = 372

Tổng + Hiệu = 372

Tổng + 47 = 372

Tổng của hai số đề xuất tìm bằng:

372 – 47 = 325

Hai lần số mập bằng:

325 + 47 = 372

Số lớn đề nghị tìm bằng:

372 : 2 = 186

Số bé xíu cần tìm bằng:

186 – 47 = 139

Đáp số: 186, 139

Bài 5. Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi 102m. Chiều dài ra hơn nữa chiều rộng 11m. Tính diện tích của hình chữ nhật.

Giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là102 : 2 = 51 (m)

Hai lần chiều rộng hình chữ nhật là:

51 – 11 = 40 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

40 : 2 = 20 (m)

Chiều dai hình chữ nhật là:

20 + 11 = 31 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

31 x đôi mươi = 620 (m2)

Đáp số: 620m2

Bài 6. nhì bao gạo cân nặng tổng cùng 147kg, hiểu được nếu lấy ra ở bao gạo đầu tiên 5kg và bao gạo vật dụng hai 22kg thì số gạo còn sót lại ở nhị bao gạo bằng nhau. Hỏi từng bao tất cả bao nhiêu kilogam gạo? Hãy giải câu hỏi bằng nhì cách?

Giải:

*

Số gạo bao thứ hai nhiều hơn nữa bao trước tiên là:

22 – 5 = 17 (kg)

Hai lần số số gạo bao đầu tiên là:

147 – 17 = 130 (kg)

Số gạo làm việc bao đầu tiên là:

130 : 2 = 65 (kg)

Số gạo bao lắp thêm hai là:

65 + 17 = 82 (kg)

Đáp số: Bao trang bị nhất: 65kg

Bao lắp thêm hai: 82kg.

Bài 7. hai hộp bi có tổng cộng 155 viên bi, hiểu được nếu cung ứng hộp bi đầu tiên 8 viên bi và phân phối hộp máy hai 17 viên bi thì hao hộp bao gồm số bi bằng nhau. Hỏi mỗi hộp gồm bao nhiêu viên bi? Hãy giải bài toán bằng nhị cách.

Giải:

Cách 1.

Nếu cung ứng hộp đầu tiên 8 viên bi và cấp dưỡng hộp sản phẩm công nghệ hai 17 viên bi thì toàn bô bi của nhì hộp vẫn là:

155 + 8 + 17 = 180 (viên bi)

Khi kia số bi của mỗi vỏ hộp là:

180 : 2 = 90 (viên)

Số bi của hộp trước tiên là:

90 – 8 = 82 (viên bi)

Số bi của hộp thứ hai là:

90 – 17 = 73 (viên bi)

Đáp số: Hộp đồ vật nhất: 82 viên bi

Hộp lắp thêm hai: 73 viên bi

Cách 2.

*

Số bi của hộp thứ nhất nhiều hơn số bi của hộp sản phẩm công nghệ hai là:

17 – 8 = 9 (viên)

Hai lần số bi hộp đầu tiên là:

155 + 9 = 164 (viên bi)

Số bi của hộp thứ nhất là:

164 : 2 = 82 (viên bi)

Số bi của hộp máy hai là:

82 – 9 = 73 (viên bi)

Đáp số: Hộp máy nhất: 82 viên bi

Hộp lắp thêm hai: 73 viên bi.

Bài 8. Tìm nhị số tất cả tổng bởi 412, biết rằng nếu thêm một chữ số 3 vào bên trái số nhỏ nhắn thì ta được số lớn.

Giải:

Số lớn có khá nhiều hơn số nhỏ nhắn một chữ số và tổng nhị số bằng 412. Vậy số lớn buộc phải là số gồm 3 chữ số và số nhỏ xíu phải là số bao gồm 2 chữ số.

*

Vậy hiệu nhị số cần tìm là 300

Hai lần số bé là:

412 – 300 = 112

Số bé là:

112 : 2 = 56

Số bự là:

56 + 300 = 356

Đáp số: 56, 356

Bài 9. Tìm nhì số lẻ bao gồm tổng bằng 176, hiểu được ở thân chúng còn có 4 số lẻ.

Giải:

Hai số lẻ phải tìm và bao gồm số 4 số lẻ chính giữa chúng thì ta được 6 số lẻ liên tiếp tiếp.

Hai số lẻ thường xuyên hơn yếu nhau 2 1-1 vị. Vậy hiệu của nhì số lẻ cần tìm bằng:

2 x ( 6 – 1 ) = 10

Hai lần số bé bỏng cần tìm bằng:

176 – 10 = 166

Số bé bỏng cần tra cứu là:

166 : 2 = 83

Số lớn bắt buộc tìm là:

176 – 83 = 93

Đáp số: 83, 93.

Bài 10. tía hơn bé 31 tuổi, hiểu được bốn năm nữa tổng cộng tuổi của hai bố con là 51 tuổi. Hỏi bây giờ con bao nhiêu tuổi? ba bao nhiêu tuổi? Con bao nhiêu tuổi?

Giải:

Tổng số tuổi của hai bố con hiện nay là:

51 – 4 x 2 = 43 (tuổi)

Hai lần tuổi bố bây giờ là:

43 + 31 = 74 (tuổi)

Tuổi bố hiện giờ là:

74 : 2 = 37 (tuổi)

Tuổi con hiện thời là:

37 – 31 = 6 (tuổi)

Đáp số: Bố: 37 tuổi

Con: 6 tuổi.

Bài 11. tổng thể tuổi hiện nay của bà, của Huệ và của Hải là 80 tuổi. Bí quyết nay nhì năm, tuổi bà hơn tổng số tuổi của Hiệu cùng Hải là 54 tuổi, Huệ lớn hơn Hải 6 tuổi. Hỏi bây chừ mỗi người bao nhiêu tuổi?

Giải:

Mỗi năm tuổi của bà tăng một tuổi, tổng thể tuổi của Huệ và Hải tăng hai tuổi. Vậy sau 2 năm tổng số tuổi của Huệ với Hải tăng nhiều hơn tuổi của bà 2 tuổi.

Hiện ni tuổi của bà rộng tổng số tuổi của Huệ cùng Hải là:

54 – 2 = 52 (tuổi)

Tuổi của bà bây chừ là:

(80 + 52) : 2 = 66 (tuổi)

Tổng số tuổi của Huệ cùng Hải bây chừ là:

80 – 66 = 14 (tuổi)

Tuổi Huệ bây giờ là:

10 – 6 = 4 (tuổi)

Đáp số: Bà: 66 tuổi

Huệ: 10 tuổi

Hải: 4 tuổi

Bài tập trường đoản cú luyện

Bài 1. Một người bán được 40kg gạo tẻ va gạo nếp, trong những số ấy số gạo tẻ nhiều hơn nữa số gạo nếp là 10kg. Hỏi mỗi nhiều loại gạo cung cấp bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 2. bao gồm hai xe chở xi măng , trung bình mỗi xe chở 45 bao xi măng. Hỏi mỗi xe chở từng nào bao xi măng, biết rằng xe thứ nhất chở thấp hơn xe sản phẩm hai là 6 bao xi măng?

Bài 3. Một hình chữ nhật có chu vi 46cm, chiều rộng yếu chiều nhiều năm 15m. Tính diện tích hình đó.

Bài 4. Tía lớp 4A, 4B, 4C có toàn bộ 100 học tập sinh. Hiểu được lớp 4B nhiều hơn nữa lớp 4A là 1 học viên nhưng lại thấp hơn lớp 4C là 2 học sinh. Hỏi từng lớp có bao nhiêu học sinh?

Bài 5. trong năm này mẹ hơn bé 24 tuổi. Sau 4 năm nữa toàn bô tuổi của hai chị em con là 44 tuổi. Tính tuổi hiện thời của từng người.

Bài 6. Hai thùng có toàn bộ 80l dầu. Sau thời điểm đổ 5l dầu tự thùng đầu tiên sang thùng sản phẩm hai thì số dầu ở thùng đầu tiên hơn thùng thiết bị hai là 10l dầu. Hỏi thuở đầu mỗi thùng bao gồm bao nhiêu lít dầu?

Bài 7. Tổng nhị số lẻ liên tục là 716. Tìm nhì số đó.

Bài 8. Tổng nhì số chẵn bởi 480. Tìm nhì số đó, biết thân chúng gồm 6 số lẻ liên tiếp.

Bài 9. Trung bình cộng của nhị số chẵn là 35. Tìm nhì số đó, biết giữa chúng gồm 10 số chẵn liên tiếp.

Bài 10. Một trại chăn nuôi 200 bé vịt, ngan cùng ngỗng. Số vịt bằng tổng số ngan và ngỗng, số ngan nhiều hơn số ngỗng là 40 con. Hỏi trại đó tất cả bao nhiêu bé ngan, vịt, ngỗng?.

*

Chọn môn
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử với Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên cùng xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng việt
Khoa học tự nhiên
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử với Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên với xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
*

Tìm hai số hiểu được nếu lấy số đầu tiên chia đến 2 ; số thứ 2 chia mang lại 2,5 thì được 2 hiệu quả bằng nhau với biết hiệu của bọn chúng là 21,3

Số trước tiên là : ...

Số sản phẩm hai là : ...


*

*

Số sản phẩm công nghệ hai là: 364,8:﴾3+5﴿.5=228

Số đầu tiên là: 364,8‐228=136,8

Đáp số:Số thứ nhất là:136,8

Số sản phẩm hai là:228


Tìm hai số hiểu được nếu lấy số thứ nhất chia mang đến 2 ; số thứ 2 chia cho 2,5 thì được 2 công dụng bằng nhau và biết hiệu của chúng là 21,3

Số đầu tiên là : ...

Số sản phẩm hai là : ...

Số trang bị hai là:

364,8:﴾3+5﴿.5=228

Số thứ nhất là:

364,8‐228=136,8

Đáp số: Số thứ nhất là:136,8

Số thứ hai là:228

nhé !


Dưới đấy là một vài thắc mắc có thể liên quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Có thể trong đó tất cả câu vấn đáp mà bạn cần!

tìm nhì số biết rằng nếu rước số trước tiên chia mang lại 2;số máy hai phân chia cho 2,5 thì được hai hiệu quả bằng nhau cùng biết hiệu của chúng bởi 21,3 .tìm số đầu tiên và số sản phẩm công nghệ hai


tìm hai số hiểu được nếu lấy số thứ nhất chia mang đến 2 ;số đồ vật hai chia cho 2,5 thì được hai kết quả bằng nhau với biết hiệu của chúng bởi 21,3


tìm nhì số biết rằng nếu mang số trước tiên chia cho 2. Số vật dụng hai phân tách cho 2,5 thì được kết quả bằng nhau cùng hiệu của chúng bởi 21,3


Gọi số thứ một là a; số thứ 2 là b

Ta có: a : 2 = b : 2,5

(Rightarrowfraca2=fracb2,5)

(Rightarrowfraca.2,55=fracb.25Rightarrow a.2,5=b.2)

Vậy a 2 phần thì b 2,5 phần

Số trước tiên là: 21,3:(2,5-2)x2=85,2

Vậy số thứ 2 là: 85,2+21,3=106,5


tìm nhì số bt rằng nếu lấy số đầu tiên chia mang đến 2, số đồ vật hai phân tách cho 2,5 thì được kết quả bằng nhau với biết hiệu của chúng bằng 21,3


Gọi số trước tiên là a;số trang bị hai là b

Ta có:a : 2 = b : 2,5

(Rightarrowfraca2=fracb2,5)

(Rightarrowfraca imes2,55=fracb imes25Rightarrow a imes2,5=b imes2)

Vậy a hai phần thì b 2,5 phần

Số thứ nhất là:21,3 : (2,5 - 2) x 2 = 85,2

Số sản phẩm công nghệ hai là:85,2 + 21,3 = 106,5

Tk nhé bạn


Tìm nhị số hiểu được nếu lấy số trước tiên chia mang đến 2;số lắp thêm hai cho 2,5 thì được haii hiệu quả bằng nhau với biết hiệu của chúng bằng 21,3


Tìm hai số biết rằng nếu lấy số đồ vật nhấtchia mang đến 2 ; số thiết bị hai chia cho 2,5 thì được hai công dụng bằng nhau và biết hiệu của chúng bằng 21,3. Tìm kiếm số đầu tiên và số trang bị hai.giúp mình với ai nhanh mình k cho


Gọi nhì số yêu cầu tìm là: x với y

Ta bao gồm : x : 2 = y : 2,5 => x/y = 2/2,5 = 4/5 và x - y = 21,3

Vì x/y = 4/5 => x/4 = y/5

Áp dụng tích chất của hàng tỷ số bằng nhau kết phù hợp với x - y = 21,3

Ta có: x/4 = y/5 = x - y / 4 - 5 = 21.3/-1 = -21.3

Giải tiếp hộ mk nha


Tìm 2 số biết rằng nếu mang số đầu tiên chia mang lại 2 và số thứ 2 chia mang đến 2,5 thì được kết quả bằng nhau và biết hiệu của chúng bằng 21,3.


Gọi số đầu tiên là a, số thứ hai là b

Ta có: a : 2 = b : 2,5

(Rightarrowfraca2=fracb2,5)

(Rightarrowfraca.2,55=fracb.25Rightarrow a.2,5=b.2)

Số thứ nhất là:(21,3:left(2,5-2 ight).2=85,2)

Số sản phẩm hai là:(85,2+21,3=106,5)


Tìm nhị số biết rằng nếu mang số trước tiên chia cho 2, số thiết bị hai phân tách cho 2.5 thì đc hai kết quả bằng nhau với biết hiệu của chúng bằng 21.3.

Trả lời: số trước tiên là..... Số máy hai là....

( nếu là số thập phân thì nhập dưới dạng số thập phân gọn gàng nhất)


Gọi số thứ một là a; số thứ 2 là b

Ta có: a:2=b:2,5

(Rightarrowfraca2=fracb2,5)

(Rightarrowfraca imes2,55=fracb imes25Rightarrow a imes2,5=b imes2)

Vậy a 2 phần thì b 2,5 phần

Số đầu tiên là: 21,3:(2,5-2)x2=85,2

Vậy số thứ 2 là: 85,2+21,3=106,5


Tìm hai số biết rằng nếu rước số thứ nhất chia cho 2, số máy hai phân chia cho 2.5 thì đc hai tác dụng bằng nhau và biết hiệu của chúng bởi 21.3.

Xem thêm: Thạch rau câu tiếng anh là gì : định nghĩa, ví dụ anh việt, học từ mới tiếng anh mỗi ngày

Trả lời: số trước tiên là..... Số lắp thêm hai là....

( ví như là số thập phân thì nhập bên dưới dạng số thập phân gọn nhất)

mk đề nghị gấp góp mk nhé


Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử và Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên với xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc chống an ninh
Tiếng việt
Khoa học tập tự nhiên